PROVOCĂRILE VIITORULUI. DIALOG LA „POARTA INFINITULUI”

TEMA: „VIITORUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI (STRATEGII, SOLUȚII, LEGIFERARE)”

Efectele globalizării, noile tendinţe demografice, educația, schimbările climatice, presiunile create de nevoia de noi surse de energie sunt doar câteva dintre provocările secolului al XXI-lea care cheamă comunitatea academică la dezbateri și la găsirea de soluții alternative viabile și sustenabile.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu organizează anual, începând cu luna iulie a anului 2019, seria de conferințe sub genericul Provocările viitorului. Dialog la „Poarta Infinitului”.

Intenția organizatorilor este de a susține anual la Târgu-Jiu, pe parcursul unei săptămâni, o serie de conferințe de anvergură națională și internațională în care se vor dezbate teme de interes public de actualitate și perspectivă, cu participarea unor personalități dintre cele mai competente și creative din țară și din alte țări, care pot aduce clarificări alternative viabile de soluționare în temele discutate.

Edițiile se bucură de participarea reprezentanților mass media.

Dezbaterile sunt deschise publicului.

PRIMA EDIȚIE a seriei de conferințe de la Târgu-Jiu va avea loc în zilele de 22-27 iulie 2019 la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în amfiteatrul ”Auditorium Maximus” din Complexul Debarcader, strada Tineretului nr. 4.

Tema este: Provocările viitorului. Dialog la „Poarta Infinitului”.

Criza actuală din educație este profundă, iar dezbaterile pe această temă sunt necesare, oportune și urgente

Problematica orientativă a primei ediții a seriei de conferințe de la Târgu-Jiu (22-27 iulie 2019):

Starea actuală a învățământului din România. Tradiție și inovare în învățământul din România, Schimbări în învățământul de astăzi (SUA, Germania, Franța, China), Competitivitatea, calitatea și evaluarea calității în învățământ. Reforma curriculumului – nucleu al schimbării din învățământul preuniversitar, Dezvoltarea învățământului profesional, Învățământul superior (licență, master, doctorat), Perspectivele postBologna, Cercetarea științifică și inovația pedagogică. Bazele psihologice ale învățământului, Finanțarea învățământului. Alternative actuale, Pregătirea cadrelor didactice. Selectarea responsabililor educaționali etc. Propuneri de legiferare. Sinteza privind propunerile de lege ferenda.

Aceste probleme și multe altele ne propunem să le dezbatem în cadrul primei ediții a seriei de conferințe de la Târgu-Jiu cu tema: „Viitorul învățământului (strategii, soluții, legiferare)”.

Concluziile dezbaterilor vor constitui suportul pentru elaborarea unei Rezoluții, care va fi înaintată decidenților pentru fundamentarea viitoarei legi a educației.

La această ediție a seriei de conferințe sunt invitați academicieni, profesori universitari și din mediul preuniversitar, cercetători științifici, reprezentanți ai presei și administrației publice centrale și locale.

Conferențiază: prof. univ. dr. Andrei Marga, Acad. Nicolae Manolescu, prof. univ. dr. Adrian Gorun, prof. univ. dr. Constantin Brătianu, prof. univ.dr. Dumitru Miron, prof. univ. dr. Toader Nicoară, prof. univ. dr. Ion Cucui, prof. univ.dr. Octavian Mândruț, prof. univ. dr. Ion Ciucă, prof. univ. dr. Adrian Curaj, prof. univ. dr. Mihai Păunică, dr. Șerban Constantin Iosifescu, dr. Constanța Valentina Mihăilă, dr. Valentin Popescu, dr. Corina Marin.

Invitați: Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației Naționale.

Comitetul de organizare:

Prof.univ.dr. Adrian Gorun

Prof.univ.dr. Toader Nicoară

Prof.univ.dr. George Niculescu

Conf.univ.dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu

Prof.univ.dr. Gabriela Dobrotă

Prof.univ.dr. Liviu Marius Cîrțînă

Conf.univ.dr. Liviu Neamțu

Prof.univ.dr. Horațiu Tiberiu Gorun

Prof.univ.dr. Mihai Cruceru

Prof.univ.dr. Dorel Dumitru Chirițescu

Prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă

Ec. Vasile Cumpănașu

Ec. Marian Vintilescu

Comitetul științific:

Prof.univ.dr. Adrian Gorun

Prof.univ.dr. Toader Nicoară

Prof.univ.dr. Andrei Marga

Prof.univ.dr. Ion Cucui

Prof.univ.dr. Dumitru Miron

Prof.univ.dr. Constantin Brătianu

Prof.univ.dr. Constantin Barbu

Prof.univ.dr. Alexandru Adrian Badea

Prof.univ.dr. Gheorghe Avornic

Prof. Marcela Mrejeru

Invitați: Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației Naționale

Conferențiază:

Prof. univ. dr. Andrei Marga

Acad. Nicolae Manolescu

Prof. univ. dr. Adrian Gorun

Prof. univ. dr. Constantin Brătianu

Prof. univ.dr. Dumitru Miron

Prof. univ. dr. Toader Nicoară

Prof. univ. dr. Ion Cucui

Prof. univ.dr. Octavian Mândruț

Prof. univ. dr. Ion Ciucă

Prof. univ. dr. Adrian Curaj

Prof. univ. dr. Mihai Păunică

Dr. Șerban Constantin Iosifescu

Dr. Constanța Valentina Mihăilă

Dr. Valentin Popescu

Dr. Corina Marin

 

TAXĂ DE PUBLICARE A ARTICOLELOR – 100 DE LEI/ARTICOL

Sunt invitați să participe profesori din învățământul preuniversitar, cadre didactice din învățământul universitar, specialiști în domeniul educației.

PROGRAMUL

PRIMEI EDIȚII A SERIEI DE CONFERINȚE CU TEMA

„VIITORUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI (STRATEGII, SOLUȚII, LEGIFERARE)”

 

22.07.2019:   9,00 – 12,00 – Starea actuală a învățământului din România. Probleme de rezolvat

16,00 – 18,00 – Tradiție și inovare în învățământul din România

 

23.07.2019:    9,00 – 12,00 – Schimbări în învățământul de astăzi (SUA, Germania, Franța, China)

15,00 – 18,00 – Competitivitatea, calitatea și evaluarea calității în învățământ.

 

24.07.2019:    9,00 – 12,00 – Reforma curriculumului – nucleu al schimbării din învățământul preuniversitar

15,00 – 18,00 – Dezvoltarea învățământului profesional

 

25.07.2019:   9,00 – 12,00 – Învățământul superior (licență, master, doctorat). Perspectivele postBologna

15,00 – 18,00 – Cercetarea științifică și inovația pedagogică. Bazele psihologice ale învățământului

 

26.07.2019:   9,00 – 12,00 -Finanțarea învățământului. Alternative actuale

15,00 – 18,00 – Pregătirea cadrelor didactice. Selectarea responsabililor educaționali

 

27.07.2019:   9,00 – 13,00 – Workshop: Propuneri de legiferare. Sinteza privind propunerile de lege ferenda.

 

Întrucât se va tipări volumul „Viitorul învățământului (strategii, soluții, legiferare)”, participanții care vor susține lucrări în plen sau pe secțiuni sunt invitați să trimită, în format electronic, pe adresa de e-mail elitomescu@gmail.com, contribuția lor în format de până la 12 pagini (TNT, font 12, spațiere 1,5). Termenul limită este 10.07. 2019.

PRIMA EDIȚIE a seriei de conferințe de la Târgu-Jiu va avea loc în zilele de 22-27 iulie 2019 la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în amfiteatrul ”Auditorium Maximus” din Complexul Debarcader, strada Tineretului nr. 4.

Contact:

Adresă:Bulevardul Republicii Nr. 1, Targu-Jiu, Gorj, Romania

Telefon:+40253-214307

Fax: 0253-215794

E-mail: univ@utgjiu.ro

PRORECTOR:

Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu

Telefon: 0723650724

E-mail: elitomescu@gmail.com