Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.
Printre aceste facilităţi, amintim:
– reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două specializări
– acordarea burselor şi ajutoarelor financiare, burse de performanţă, burse de merit, burse de ajutor social, burse de ajutor social ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces)
– acordarea bursei de excelență a Senatului , acordată studenţilor, indiferent de statutul de şcolarizare, în funcţie de medie şi rezultatele obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice
– acordarea bursei de cercetare din contracte (cuantumul, lista beneficiarilor şi durata de acordare a bursei urmând a fi propuse de către directorul de proiect, pe durata derulării contractului)

Informatii despre bursa

Informatii despre taxe

Informatii despre burse internationale