ERASMUSInformatii despre burse internationale

Recunoaşterea internaţională a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu este dovedită de contractele şi convenţiile de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din străinătate. Astfel, universitatea noastră a încheiat contracte de cooperare bilaterale cu universităţi din Europa, Asia și statele din spaţiul ex-sovietic în vederea asigurării cadrului legal necesar desfăşurării activităţii comune de cercetare ştiinţifică, schimbului de profesori invitaţi, organizării de simpozioane şi de conferinţe pe teme de interes comun. Protocoalele internaţionale de cooperare intern-universitare şi parteneriate ERASMUS+ semnate în ultimii ani sunt cu peste 50 universităţi, printre care: University of Piraeus, Grecia, Universitatea Abant Izzet Baysal, Bolu, Turcia, Universitatea Mendel, Republica Cehă, Universidade A Coruña, Spania, Universitatea din Zilina, Slovacia, Universitatea din Porto, Portugalia, Universitatea „Sf. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria, Universitatea Split, Croatia.

Începând cu anul 2008, Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu i-a fost acordată Carta Universitară Erasmus. Astfel, prin intermediul programului de mobilităţi Erasmus, studenţii sau masteranzii pot studia în cadrul altor universităţi internaționale, în condiţii de recunoaştere reciprocă a competenţelor.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a încheiat acorduri bilaterale Erasmus cu importante universităţi din ţări europene precum: Germania, Franţa, Portugalia, Italia, Cehia, Polonia, Grecia, Slovenia, Spania, Ungaria, Slovacia, Cipru sau Turcia.
Tipuri de mobilităţi Erasmus organizate:
mobilităţi studenţeşti

  • mobilităţi de predare ale cadrelor didactice
  • mobilităţi de formare a personalului didactic, nedidactic sau didactic auxiliar

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020. Programul își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.

Noutati

Va oferim informatii complete despre burse studentesti, mobilitati in cadrul programului ERASMUS+ accesand urmatorul pagina Departamentului de relatii internationale si programe comunitare prin Butonul de mai jos.

Contact

Adresa: Strada Tineretului, nr. 4, 210185
Targu-Jiu, Romania
Phone: +40253 211202
E-mail: erasmus.ucb.targujiu@gmail.com