Fiecare facultate din cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu are pe site-ul facultatii o sectiune dedicata orarelor programelor de studii pe care le coordoneaza.
Orarul conține mai multe simboluri și dispuneri diferite a căsuțelor. În primul rând trebuie să știi că este posibil ca specializarea ta să conțină mai multe grupe, realizate pe baza ordinii alfabetice a listei de studenți, deci dacă numele tău de familie începe cu A, ești în prima grupă. Un curs/seminar/laborator are o durată de 100 de minute. Unele dintre ele sunt dispuse la două săptămâni, astfel că dacă în orarul tău apar căsuțe împărțite în două: dacă simbolistica e trecută sus, înseamnă că ora se va ține doar în săptămânile impare (prima, a treia, etc.), iar dacă se situează în partea de jos, înseamnă se va ține în săptămânile pare.

Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu ofera studentilor clădiri cu destinaţie – spaţii de învăţământ aflate in proprietate sau inchiriate.

  1. Cladirea principala a Facultatii de Inginerie din strada Eroilor, nr 30
  2. Cladirea principala a Facultatii de Stiinte Economice din strada Victoriei, nr.24
  3. Cladirea principala a Facultatii de Stiinte ale Educatiei si Management Public din strada Grivitei, nr.1
  4. Campusul universitar Debarcader, din strada Tineretului, nr.4

Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” are in folosinţă două săli de lectură cu acces liber la INTERNET si trei depozite de carte cu acces liber la raft.

Adresa: Str Tineretului, Nr.4, 210185,Târgu-Jiu,România
Telefon: 40-253-223188
Web: https://www.utgjiu.ro/biblioteca/index.php

Program de funcţionare
LUNI: 08:00 – 20:00
MARŢI: 08:00 – 20:00
MIERCURI: 08:00 – 20:00
JOI: 08:00 – 20:00
VINERI: 08:00 – 18:00
SAMBATA: 08:00 – 14:00

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate care oferă tinerilor, şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele specifice pieţei forţei de muncă din regiunea sud-vest Oltenia.

Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor.

Astfel, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu numără astăzi:
26 programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licenţă
21 programe de master universitar
1 program de studii universitare de doctorat

University Management System de tip SaaS (Software as a Service) este un software specializat pentru management universitar care permite gestiunea eficientă a școlarității – a ciclului de viață al unui student din momentul în care aplică pentru a fi admis la universitate, până la finalizarea studiilor și parcursul său ca absolvent.