Informaţii despre examenul de licenţă

Examenul de licenta/diploma in cadrul UCB, consta din 2(doua) probe orale/scrise/practice care se vor desfasura succesiv, dupa urmatoarea structura:
Proba 1: „Evaluarea cunostintelor de fundamentale si de specialitate”
Proba 2: „Prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire / lucrarii de licenta / proiectului de diploma”
Structura examenului de finalizare a studiilor se stabilieste prin regulamente proprii fiecarei facultati din UCB.

Examen de licenţă la:

1. Facultatea de Inginerie – FI
2. Facultatea de Stiinte Economice- FSE
4. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept și Administrație Publică – FSEDAP
5. Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale- FSMC