Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Informaţii despre ghidul studentului

Activitatea profesională a studenților

Înscrierea în facultate şi documentele studentului
1. Înmatricularea în anul I la facultăţile Universităţii “Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu se face prin decizia de înmatriculare a studenţilor declaraţi admişi la concursul de admitere, emisă de Rectorul universităţii.
Fiecare student înmatriculat este înscris în registrul matricol, sub un număr unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea la care a fost înmatriculat, la domeniul/specializarea şi forma de învăţământ (cu frecvenţă, la distanţă) la care a fost declarat reuşit la concursul de admitere. Numerele dintr-un registru matricol se dau în continuare, pentru fiecare serie nouă de studenţi înmatriculată. Pentru studenţii cu statut special (exemplu reînmatriculaţi), pentru care în registrul matricol iniţial nu mai există spaţiu suficient pentru completarea anilor refăcuţi, se va continua scrierea curriculei într-un registru matricol special, dându-se acelaşi număr matricol iniţial, în ambele registre făcându-se menţiuni referitoare la acest aspect.
2. Odată cu înmatricularea în anul I, fiecare student încheie şi semnează contract de școlarizare și contract de studii cu conducerea universității, contracte care stipulează drepturile şi obligaţiile reciproce, conform actelor normative în vigoare, Cartei Universităţii “Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu şi regulamentelor instituţiei.
Contractul de studii se încheie pe o perioadă de un an de zile.

Informaţii despre campus

Cazarea studenţilor se realizează în trei cămine:
– Complexul Studenţesc Debarcader, care are în componenţa sa și cantină studenţească
– Căminul Studenţesc nr.2 (str. Victoriei, nr. 132-134)
– Căminul Studenţesc SCDH (str. Calea București, nr. 71)

Informaţii despre cantină

… Cantină…

Informaţii despre facilităţi

Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.
Printre aceste facilităţi, amintim:
– reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două specializări
– acorduri şi parteneriate cu entităţi economice şi instituţii publice, în vederea efectuării stagiilor de practică sau acordării unor facilităţi studenţilor, precum şi burse de studiu sau angajarea la finalizarea studiilor;

Organizaţii studenteşti

In Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu functioneaza doua organizatii studentesti:

  1. Liga studenților din Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu – LSUCB
  2. Asociația studenților din Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu – ASUCB

Voluntariatul

se realizeaza de regula pe durata a 2 sau 4 ore pe zi in functie de specificu activitatii desfasurate,intervalele orare fixandu-se la sfarsitul saptamanii pentru saptamana ce urmeaza impreuna cu seful de structura in cadrul caruia se presteaza activitatea. La intocmirea programului pentru saptamana ce urmeaza, seful de structura va comunica voluntarilor programul in functie de necesitati.