Conducerea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut ca obiectiv prioritar crearea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional, dar şi acordarea unor facilităţi studenţilor prin care să întărească motivaţia studenţilor pentru învăţare.
Printre aceste facilităţi, amintim:

 • reducerea taxei de şcolarizare pentru studenţii care urmează concomitent două specializări
 •  acorduri şi parteneriate cu entităţi economice şi instituţii publice, în vederea efectuării stagiilor de practică sau acordării unor facilităţi studenţilor, precum şi burse de studiu sau angajarea la finalizarea studiilor
 • studenţii cu handicap beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare cu 25%;
 • acordarea prerogativelor de realizare a săptămânalului Universitas
 • reducerea substanţială a taxelor de şcolarizare, a celor de achiziţionare a cardului de aptitudini, a permisului ECDL şi a celor pentru susţinerea examinărilor
 • informarea studenţilor, prin intermediul unei componente web, în privinţa datelor din secretariate (planuri de învăţământ, planificare examene, note, credite obţinute, situaţie financiară, etc.)
 • asigurarea serviciilor de cămin-cantină pentru toţi studenţii solicitanţi
 • dezvoltarea reţelei de transmitere a informaţiilor prin introducerea serviciului internet la toate căminele studenţeşti
 • acordarea de sprijin asociaţiilor studenţeşti (inclusiv sprijin financiar) în desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale, sportive, artistice
 • acordarea unor premii studenţilor cu performanţe deosebite la concursuri şi/sau manifestări ştiinţifice studenţeşti
 • organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti în cadrul programului Comunitar Erasmus, pe baza acordurilor interuniversitare
 • acordarea burselor şi ajutoarelor financiare, burse de performanţă, burse de merit, burse de ajutor social, burse de ajutor social ocazional (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces)
 • acordarea bursei de excelență a Senatului , acordată studenţilor, indiferent de statutul de şcolarizare, în funcţie de medie şi rezultatele obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice
 • acordarea bursei de cercetare din contracte (cuantumul, lista beneficiarilor şi durata de acordare a bursei urmând a fi propuse de către directorul de proiect, pe durata derulării contractului)

FACILITĂȚI PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER ȘI ACTIVITĂȚI EXTRACURICULARE:

 • complex studenţesc pentru agrement
 • sală de gimnastică
 • teren multifuncţional, acoperit, pentru jocuri sportive
 • pista de atletism şi terenuri de sport
 • o cabană montană pentru agrement în staţiunea Rânca

PROGRAMUL „EURO 200” ÎN ANUL 2024

Anunț Euro 200 în 2024
HG 395/2023
HG 1294/2004
Legea 269/2004
Calendar 2024 Euro 200
Cerere Euro 200