Înscriere

Persoanele interesate de tematica conferinței trebuie să trimită până la data de 01 martie 2017 la adresa e-mail: ecostudent@yahoo.com, următoarele documente:

  • Formularul de înscriere (vezi rubrica Documente importante)
  • Rezumatul articolului propus(vezi rubrica Documente importante)

  • Condiţii de participare:

  • Fiecare lucrare are maxim 3 autori
  • O persoană se poate înscrie cu maxim 2 lucrări
  • Lucrările prezentate spre susţinere trebuie să fie avizate din punct de vedere ştiinţific de către cadre didactice din specialitatea aferentă temei lucrării.
  • Prezentarea lucrării se va limita la maxim 15 minute
  • Nu se percepe taxă de participare