Colectivul Centrului de Cercetare

Activitatea Centrului este coordonată de o echipă de conducere care a fost constituită de directorul centrului. În conformitate cu statutul de constituire conducerea Centrului de Cercetare “CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIA ENERGETICĂ” este asigurată de un consiliu de conducere format din:

  • Directorul centrului de cercetare - Prof.dr.ing. Popescu Luminiţa Georgeta
  • Secretarul executiv – Conf.dr.ing Grofu Florin
  • Secretarul ştiinţific - Lect.dr. Runceanu Adrian
  • Responsabilii colectivelor de cercetare

Componenţa Centrului de Cercetare:

Nr.crt. Nume şi prenume Titlul didactic Funcţia în cadrul centrului de cercetare Titlul ştiinţific
1 Popescu Luminiţa Prof.dr.ing. Directorul centrului de cercetare Doctor în domeniul Inginerie electrică
2 Cozma Vasile Prof.dr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctor în domeniul Inginerie electrică
3 Racoceanu Cristinel Prof.dr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctor în Inginerie mecanică, specializarea Maşini şi Echipamente Termice
4 Cruceru Mihai Prof.dr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctor în ramura de Ştiinţă Tehnică, specializarea Termotehnică
5 Grofu Florin Conf.dr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctor în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii. Master în Instrumentaţie Electronică
6 Runceanu Adrian Lect.univ.dr. Membru al Centrului de cercetare Doctor în Ştiinţa Calculatoarelor
7 Popescu Marian Sef.lucr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctorand în domeniul Ştiinţe Inginereşti- Automatică. Master în Sisteme de control neconvenţionale
8 Borcoşi Ilie Sef.lucr.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctor în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii
9 Cercel Constantin Asist.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctorand în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii. Master în Informatizarea şi conducerea proceselor energetice
10 Dincă Alina Prep.ing. Membru al Centrului de cercetare Doctorand în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii. Master în Informatizarea şi conducerea proceselor energetice
11 Vînătoru Laurenţiu Student Licenţă Membru al Centrului de cercetare
12 Dudescu Cosmin Vasile Student Master Membru al Centrului de cercetare Masterand în Conducerea Avansată a Proceselor Industriale