Colectivul Centrului de Cercetare

Membrii centrului de cercetare au desfăşurat în perioada 2004 -2009 o activitate de cercetare concretizată prin următoarele contracte de cercetare:

Proiecte de cercetare realizate în perioada 2004-2009:

 1. Modernizare centru de cercetare "Automatizarea si Monitorizarea Proceselor Industriale" - Proiect de finanţare pentru echipamente de cercetare ştiinţifică tip E2008 - Competiţie internă UCB Responsabil Proiect: Prof. dr.ing. Popescu Luminiţa
 2. “Studii teoretice şi experimentale privind mentenanţa predictivă în procesele industriale” cod CNCSIS 49, 2008- Bursă de cercetare pentru doctoranzi tip BD 2007-2010 - Prep.ing.Dincă Alina
 3. Centru pentru Modelarea, Simularea şi CENTRU DE CERCETĂRI PENTRU CONTROLUL PROCESELOR DIN INDUSTRIAENERGETICĂ -Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării si inovării - IMPACT sesiunea Ianuarie 2008-ANCS Responsabil Proiect: Ş.l. dr.ing. Grofu Florin
 4. Laborator de expertizare tehnică a instalaţiilor termoenergetice prin detecţie termoviziune în infraroşu şi radiaţie electromagnetică - Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării si inovării - IMPACT sesiunea Ianuarie 2008-ANCS Responsabil Proiect: Prof. dr.ing. Popescu Luminiţa
 5. Analiza posibilitatilor de modernizare a postului de transformare PCZ 58 Trafo1.de la Uzina de Reparatii Targu Jiu. Contract de cercetare nr.321/20.06.2005,incheiat cu Uzina de Reparatii Targu Jiu Responsabil temă: Popescu Luminiţa
 6. Noi soluţii pentru modernizarea aparatajului de comutaţie şi protecţie de la Uzina de reparaţii Tg-jiu SA, Contract de cercetare nr. 344C/2006. Uzina de reparaţii Tg-Jiu, 2005, Director contract: Popescu Luminiţa
 7. Realizarea şi analiza bilanţurilor energetice ale secţiilor de producţie de la Uzina de Reparaţii Tg-Jiu SA. Contract de cercetare nr. 345C/2006. Uzina de reparaţii Tg-Jiu, 2005, Director contract: Popescu Luminiţa
 8. Analiza posibilităţilor de modernizare a postului de transformare PCZ 58 Trafo 1, de la Uzina de reparaţii Tg-jiu SA. Contract de cercetare nr. 321/20.06.2005, Uzina de reparaţii Tg-Jiu, 2005, Responsabil temă: Popescu Luminiţa
 9. Circuite VLSI CMOS de mare viteză şi mare precizie optimizate pentru nanotehnologii, cu aplicaţii in procesarea analogică de semnal (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, MEC, cod proiect 9, 2005-2007), Membru proiect: Grofu Florin
 10. Nanostructuri integrate de mică putere şi joasă tensiune cu performanţe optimizate pentru aplicaţii de mare precizie (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, MEC, cod proiect 17, 2006-2008), Membru proiect: Grofu Florin
 11. Tehnici moderne de optimizare a comportamentului termic al sistemelor nanoelectronice integrate de mare precizie, joasă tensiune şi foarte mică putere (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, MEC, cod proiect 18, 2006-2008) Membru proiect: Grofu Florin
 12. "Abordarea noţiunilor de simetrie şi spaţiu din perspectiva grupoizilor" - Grant CNCSIS,2004-2005 (http://www.utgjiu.ro/math/mbuneci/project/at127_ro.html), 2004-contract nr. 33346/29.06.2004; 2005-contract nr. 34682/24.06.2005, 12000RON Membri in colectivul de cercetare: Cercel Constantin, Dincă Alina
 13. Studiu privind posibilităţile de retehnologizare a circuitului de condensat al turbinei grupului energetic de 330 MW; beneficiar S.C. Socend Ind S.A.; Contract nr.340 C/2006 ( prof.univ.dr.ing.Racoceanu Cristinel-director de contract, prof.univ.dr.ing. Cruceru Mihai-membru în colectivul de cercetare)
 14. Studiu privind creşterea randamentului turbinei grupului energetic de 330MW prin modificarea nodului de apă de alimentare; beneficiar S.C. Socend Ind S.A.; Contract nr.341 C/2006 (prof.univ.dr.ing.Racoceanu Cristinel-director de contract, prof.univ.dr.ing. Cruceru Mihai-membru în colectivul de cercetare)
 15. Studiu privind posibilităţile de recuperare a căldurii din aerul viciat evacuat din hala de turnare pavele; beneficiar SV Vectra Impex; contract nr.357 C /27.11.2006 (prof.univ.dr.ing.Mihai Cruceru-director de contract, prof.univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel - membru în colectivul de cercetare)
 16. Introducerea de noi materiale uşoare de construcţii şi studiul proprietăţilor acestora; beneficiar SV Vectra Impex; contract nr.357C/28.11.2006 (prof.univ.dr.ing.Cruceru Mihai - director de contract, prof.univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel - membru în colectivul de cercetare)
 17. Studiu privind încălzirea cablurilor electrice de forţă şi în regimurile de dispersie a căldurii ; beneficiar SC SESAM SRL; contract nr.395 C/2006 (prof.univ.dr.ing.Cruceru Mihai, prof.univ.dr.ing.Racoceanu Cristinel – membrii în colectivulde cercetare).
 18. Cercetări privind creşterea randamentului de funcţionare al turbinei grupului energetic de 330 MW prin modificarea instalaţiei de abur labirinţi şi a instalaţiei de stropire carcase JP; beneficiar SC Socend Ind SA; Convenţie -cercetare nr.654/2005 prof.univ.dr.ing.Racoceanu Cristinel-director de proiect, prof.univ.dr.ing. Cruceru Mihai-membru în colectivul de cercetare)
 19. Cercetări privind îmbunătăţirea regimului de funcţionare al turbinei grupului energetic nr.6 de la Complexul Energetic Rovinari prin modernizarea circuitului de ulei ungere şi reglaj ; beneficiar SC Socend Ind SA; Convenţie -cercetare nr.655/2005 Conf.univ.dr.ing.Racoceanu Cristinel-director de proiect, conf.univ.dr.ing. Cruceru Mihai-membru în colectivul de cercetare)