Departamentul pentru învăţământ la distanţă și formare continuă

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

Departamentul pentru învăţământ la distanţă - DID


De ce învăţământul la distanţă?

Învăţământul la distanţă nu este un experiment, nu este o provocare şi nu este o sfidare. Constituie o modalitate firească, nouă, de exprimare instituţionalizată modernă şi eficientă a procesului învăţării, în sistemul general de cunoaştere, fiind numit, formula secolului XXI pentru instruirea superioară universitara (dr. docent ing. Aron Popa). Învăţământul la distanţă este conectat semnificativ la marile viziuni şi linii de transformare pe care le parcurge mediul academic şi al cunoaşterii pe plan mondial. Epoca industrială este depăşită datorită apariţiei tehnologiilor informaţionale şi a multimediei. Asistăm la cercetări în domeniul biotehnologiilor, a geneticii avansate, la priorităţi educaţionale şi la apariţia şi instalarea unor noi concepte privind învăţarea şi finalitatea studiilor, ca proces de formare socială şi umană. Învăţământul la distanţă este învăţământul viitorului, iar startul său în România, la începutul mileniului III, semnifică angajamentul ţării la modernitate şi eficienţă. El nu este o tehnologie, ci o instruire care se realizează cu ajutorul tehnologiei. Prin natura sa, presupune un înalt nivel de disciplină şi motivare a studenţilor, care sunt supuşi la încercări şi căutări individuale şi care trebuie să dea dovadă de responsabilitate în învăţare. S-a dezvoltat ca răspuns la cerinţele societăţii informaţionale şi în acord cu tendinţele actuale de modernizare ale învăţământului. Reprezintă o atracţie deosebită pentru populaţia aptă de muncă, fiind conceput şi adaptat în funcţie de cerinţele profesionale, sociale şi educaţionale, reflectate de piaţa muncii. Studenţii care urmează învăţământul la distanţă înregistrează un sentiment pozitiv, generat de propria experienţă de învăţare. Devenind unul dintre studenţii Universităţii Constantin Brâncuşi din Tg-Jiu, studiind la programe de studii în forma învăţământului la distanţă, veţi avea următoarele avantaje:

 • Posibilitatea de a opta asupra locului, ritmului şi timpului în care să vă instruiţi
 • Posibilitatea de a studia individual şi independent
 • Asigurarea materialelor didactice în format tipărit (suporturi de curs, culegeri de probleme, teste de evaluare – autoevaluare, etc.), pentru întreg procesul didactic, în contul taxei de şcolarizare
 • Acces la platforma e-learning şi la biblioteca virtuală
 • Concentrarea activităţilor didactice în week-end-uri, la facultăţile care oferă programe de studii în forma învăţământului la distanţă, beneficiind astfel de costuri reduse de timp şi bani
 • Planuri de învăţământ şi diplome identice cu cele pentru învăţământul de zi
 • Utilizarea unei game largi de tehnologii educaţionale: materiale didactice tipărite, video, multimedia, cursuri on-line pe Internet, pagină Web, tehnologii de învăţare mediate de calculator, metodologii interactive de predare – învăţare – evaluare, sisteme integrate de asigurare a calităţii învăţării
 • Promovarea anilor de studiu în funcţie de numărul de credite obţinute pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)
 • Asigurarea logisticii procesului de învăţământ, prin intermediul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă
 • Sprijin instrucţional din partea sistemului tutorial cu cadre de specialitate pregătite în tehnologia I.D.
 • Sprijin non-instrucţional şi consiliere din partea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale)
 • Acces la săli de seminarii, săli de curs, amfiteatre, biblioteca universităţii, bibliotecile facultăţilor, secretariatul virtual
 • Posibilitatea de înscriere la Departamenul pentru Pregătirea Personalului Didactic, pentru pregătire psiho-pedagogică şi metodică
 • Posibilitatea participării la simpozioane ştiinţifice studenţeşti
În Concluzie, Învăţământul la Distanţă este o formă de educaţie:
 • mai modernă
 • mai atractivă
 • mai interesantă
 • mai flexibilă

Popa Roxana-Gabriela - Director D.I.D.


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.