Promovarea cercetării ştiinţifice pe tema : modele operatoriale şi aplicaţii


Obiective

Prin realizarea acestui proiect ne propunem creşterea vizibilităţii internaţionale a comunităţii ştiinţfice din România, în special din cele trei universităţi partenere (Universitatea de Vest din Timişoara -UVT, Universitatea din Bucureşti - UB, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu - UCB) în vederea integrării şi corelării programelor de cercetare din ţara noastră (în particular, din cele trei universităţi) în/cu programele de cercetare europene şi internaţionale. În acest context, obiectivele acestui proiect sunt următoarele:

 • Atragerea unor personalităţi ştiinţifice şi a unor cercetători de prestigiu din străinătate pentru participarea la activităţi de cercetare comune (organizare de manifestări ştiinţifice cu participare internaţională, schimburi de rezultate şi experienţă, etc);

 • Iniţierea unor relaţii de parteneriat cu instituţii similare din străinătate şi consolidarea relaţiilor deja existente Ón vederea colaborării S/T pe termen lung prin participarea la programe de cercetare comune (vizite de lucru, vizite şi stagii de formare/cercetare/predare, schimburi de personal, redactarea Ón colaborare cu membri de certă valoare ai comunităţii academice internaţionale a unor lucrări şi monografii, publicarea şi difuzarea lor);

 • Promovarea cercetării ştiinţifice pe teme compatibile cu ale unor programe reprezentative pentru aria europeană de cercetare (inclusiv pentru viitorul FP7);

 • Corelarea programelor de cercetare din cele trei universităţi partenere, a difuzării şi diseminării de rezultate şi cunoştinţe S/T (prin organizarea unor seminarii ştiinţifice de lucru cu participarea celor trei echipe partenere, prin participarea la sesiuni de pregătire a propunerilor de proiecte pentru programe europene şi internaţionale, vizite de lucru la universităţi de prestigiu din străinătate, cu experienţă în realizarea unor programe europene pe teme de cercetare similare cu ale partenerilor din acest proiect);

 • Optimizarea schimbului de informaţii în cadrul comunităţii S/T (prin publicarea/difuzarea pe paginile WEB ale proiectului, în reviste cotate ISI/cu largă răspândire internaţională şi în cadrul unor monografii a rezultatelor activităţii de cercetare desfăşurate de către parteneri; înfiinţarea unei reviste electronice)


Echipa de cercetare de la UCB


Etapa I
 • Vizita profesorului Tzanko Donchev de la Departamentul de Matematică al Universităţii de Arhitectură şi Inginerie Civilă, Sofia (Bulgaria) la universitatea noastră în a doua jumătate a lunii mai 2006.

  Profesorul Tzanko Donchev prezintă în seminarul Incluziuni diferenţiale şi control stochastic:

Etapa a II-a
 • Universitatea din Timişoara, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu organizează workshop-ul Operator Models and Applications - OMA 2006 în cadrul proiectului CEEX Promovarea cercetării ştiinţifice pe tema : modele operatoriale şi aplicaţii, cod PR-D11-PT00-48/2005. Workshop-ul se va desfăşura la Timişoara în perioada 29 iunie-4 iulie 2006.

 • Visita profesorului Piotr Stachura (de la Universitatea din Varşovia-Department of Mathematical Methods in Physics) la universitatea noastră în perioada 20-28 iulie 2006. Prezentarea pe care o va face in în seminarul Algebre de convoluţie asociate grupoizilor şi aplicaţii:

  • Groupoid morphisms and convolution algebras - 26.07.2006, orele 16-18, sala A018 (Facultatea de Inginerie a UCB).

Etapa a III-a
 • Vizita profesorului Jose Maria Martinez Ansemil de la Departamentul de Analiză Matematică al Facultăţii de Ştiinte Matematice, Universidad Complutense de Madrid (Spania) la universitatea noastră în perioada 06-11 noiembrie 2007. Prezentarea pe care o va face în seminarul Algebre de convoluţie asociate grupoizilor şi aplicaţii: