Etica publicaţiei

Această declaraţie de etică are rolul de a oferi un set de standarde minime la care aderă autorii, recenzorii şi editorii revistei Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu - Seria Inginerie. Pentru a promova integritatea în publicaţiile ştiinţifice, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu - Seria Inginerie aderă la standardele promovate de COPE (COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS: http://publicationethics.org).

Standardele internaţionale COPE pentru autori recomandă:

Publicarea este etapa finală a cercetării şi, prin urmare, o responsabilitate pentru toţi cercetătorii. Publicaţiile ştiinţifice trebuie să furnizeze o prezentare detaliată şi permanentă a rezultatelor cercetării. Deoarece publicaţiile formează baza atât pentru o nouă cercetare, cât şi pentru aplicarea rezultatelor obţnute, acestea pot afecta nu numai cercetătorii, ci şi, indirect, societatea în general. Prin urmare, cercetătorii au responsabilitatea de a se asigura că publicaţiile lor sunt oneste, clare, exacte, complete şi echilibrate şi ar trebui să evite raportarea înşelătoare, selectivă sau ambiguă. Editorii de reviste au, de asemenea, responsabilităţi privind asigurarea integrităţii literaturii de cercetare.(Kleinert & Wage, 2011).

Recenzarea este efectuată în mod confidenţial, iar referenţii/recenzorii care au fost invitaţi să facă recenzia nu pot aăta articolul unei a treia părţi.

Mai jos prezentăm un rezumat al standardelor internaţionale ale COPE pentru autorii publicaţiilor ştiinţifice, care descrie bune practici de raportare a cercetării:

  • Cercetarea raportată trebuie să fie efectuată într-o manieră etică şi responsabilă şi ar trebui să respecte legislaţia relevantă.
  • Cercetătorii ar trebui să-şi prezinte rezultatele în mod clar, sincer şi fără fabricare, falsificare sau manipulare necorespunzătoare a datelor.
  • Cercetătorii ar trebui să depună eforturi pentru a-şi descrie metodele în mod clar şi fără echivoc, astfel încât rezultatele lor să poată fi confirmate de alţii.