Sigla UCB

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

CATEDRA: INGINERIE INDUSTRIALA

Centrul de Cercetare
Fiabilitatea şi durabilitatea sistemelor mecanice

 

Criterii de performanţă

CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare Centrelor de Cercetare din cadrul Universitatii Constantin Brancuşi din Târgu Jiu

Prof.dr.ing. Dobrotă Dan

Criteriul

Justificare

Factor de importanţă

Puncte

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

1.Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)                                                          

1. Dobrotă Dan, Amza Gheorghe, Cercetări privind influenţa energiei ultrasonice asupra rezistenţei la extracţie a inserţiei metalice dintr-o matrice de cauciuc, Revista Materiale Plastice, ISSN 0025/5289,  volumul 45, nr. 4/2008, Revistă cotată ISI, factor de impact 0,412;
2. Dobrotă Dan, Cătălin Iancu, Studies regarding the split up corrosion that apeears at the tools used for rubber waste attrition, Inetrnational Journal of Mechanics and Materials in Design, ISSN 1569-1713, ISSN 1573-8841, pag. 10, 2007, Revistă cotată ISI, factor de impact 1,245;
3. Dobrotă Dan, Cătălin Iancu, Optimization of tehnological parametrs a characteristic of the grinding process for composite material waste, Inetrnational Journal of Mechanics and Materials in Design, ISSN 1615-147X, ISSN 1573-8841, pag. 10, 2007, Revistă cotată ISI, factor de impact 1,245;
4. Dobrotă Dan, Consideraţii privind ecuaţiile constitutive folosite la studiul mărunţirii deşeurilor din cauciuc armate cu inserţie metalică, Revista Materiale Plastice, ISSN 0025/5289, pag. 4, volumul 43,nr. 3/2006, Revistă cotată ISI, factor de impact 0,412;
5. Dobrotă Dan, Consideraţii asupra factorilor ce influenţează durabilitatea cilindrilor valţurilor la mărunţirea deşeurilor din cauciuc, Revista Materiale Plastice, ISSN 0025/5289, pag. 179-182, volumul 43, nr. 2/2006, Revistă cotată ISI, factor de impact 0,412;

x 30

150

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

2,6

x 5

13

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI

2

x 5

10

4. Brevete de invenţie                                                  

-

x 30

0

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                     

-

x 5

0

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,   bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii
prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitate    de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                     

1.Noi tehnologii de valorificare a deşeurilor din materiale (anvelope, benzi, articole tehnice), Contract CNCSIS de tip A, nr. 91GR/2008, director;
2. Noi tehnologii de valorificare a deşeurilor din materiale (anvelope, benzi, articole tehnice), Contract CNCSIS de tip A, nr. 40GR/2007, director;
3.  Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de cercetare Tehnologii de prelucrare şi control în domeniul tehnologiilor neconvenţionale cu echipamente rapid prototyping, grant de tip E, 2009, director

3x 20

60

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate   fără cotaţie ISI (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)

1.Chirculescu Gabriel, Dobrotă Dan, Chirculescu Gabriel, Considerations regarding finite element modeling of a piezoceramic transducer –part I-, Anals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSN 1583-0691, 2007;
2.Chirculescu Gabriel,, Dobrotă Dan, Chirculescu Gabriel, Considerations regarding finite element modeling of a piezoceramic transducer –part II- , Anals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSN 1583-0691, 2007;
3. Dobrotă Dan, Chirculescu Gabriel, The materials used in making the tools for cutting rubber waste, Anals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSN 1583-0691, pag. 94, 2005;
4. Dobrotă Dan, Chirculescu Gabriel, The wearin evolution of the tools used toc ut rubber waste according to their hardness and the chemical composition, Anals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, ISSN 1583-0691, pag. 95,2005;

x 5

4 x 5
20 pct

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale                                     

1. DAN DOBROTĂ, CHIRCULESCU GABRIEL, Finite modelling of the piezoceramic assembly within an ultrasound system structure leading to lapping processing, SISOM 2009, pag. 288-293

2. DAN DOBROTĂ, CHIRCULESCU GABRIEL, Finite elements modelling of the concentrator from the structure of an ultrasound system used for lapping processing, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, seria Inginerie nr. 1/2009, pag. 107-116

3.Dobrotă Dan, Nioaţă Alin, Researches regarding processing technologies of the waste products from composite materials with metalic renforcement, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, pag. 137-140 , ISSN 1842-4856, nr. 2, 2008;

4. Dobrotă Dan, Amza Gheorghe, Reseraches concering the ultrasonic energy,,s influence over the resistance at extraction of the metallic insertion from the rubber matrix, SISOM 2008, Bucureşti, pag.423-428;

5. Dobrotă Dan, Nioaţă Alin, FEA modeling of a piezoceramic transducer used for mincing and recycling composite materials,Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, , ISSN 1842-4856;

6. Dobrotă Dan, Nioaţă Alin, Ciofu Florin, The behaviour in exploitation of the tools made of G50 used for the crumbling up the rubber scraps, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, nr. 3/ 2007,, pag. 85-88, ISSN 1842-4856;
7. Dobrotă Dan, Nioaţă Alin, Ciofu Florin, The behaviour in exploitation of the tools made of G50 used for the crumbling up the rubber scraps, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, nr. 3/ 2007, pag. 85-88, ISSN 1842-4856;
8. Dobrotă Dan, Nioaţă Alin, Ciofu Florin, The establishing of the amount sulphur spread in the tools material made of 205 Cr 115 used for breaking up the rubber offals, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, nr. 3/ 2007,, pag. 89-92, ISSN 1842-4856;
9. Dobrotă Dan, Nioaţă Alin, Chirculescu Gabriel, The influence of geometry upon wearning the tools during the rubber wastes mincing, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, nr.1/ 2006, pag. 67-70, ISSN 1842-4856;
10. Chirculescu Gabriel, Dobrotă Dan, Pasăre Minodora, Ultrasonic field turning, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, nr. 1/ 2006, pag. 43-46, ISSN 1842-4856;
11. Chirculescu Gabriel, Dobrotă Dan, Pasăre Minodora, The influence of the cutting speed on the quality of ultrasonic processed surfaces, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, nr. 1/ 2006, pag. 47-50, ISSN 1842-4856  
12. Chirculescu Ionel Gabriel, Dobrotă Dan, Pasăre Minodora, Ultrasonic field turning, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu, ISSN 1842-4856, pag. 43-46, nr. 1/2006;
13. Chirculescu Ionel Gabriel, Dobrotă Dan, Pasăre Minodora, The influence of the cutting speed on the quality of ultrasonic processed surfaces, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu, ISSN 1842-4856, pag. 47-50, nr. 1/2006;
14. Dobrotă Dan, Nioaţă Alin, Chirculescu Ionel Gabriel, The influence of geometry upon wearing the tools during the rubber waste mincing, Analele Universităţii Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu, ISSN 1842-4856, pag. 67-70, nr. 1/2006;
15. Dan Dobrotă, Gheorghe Amza, Studies regarding the split up corrosion apears the tools used for rubber waste attrition, TQSD 2008, Editura AGIR, ISSN 1844-9158, pag. 47-53;
16. Dan Dobrotă, Gheorghe Amza,Văduva Gabriel,Optimization tehnological parameters a characteristic of grinding process for comopsite materials waste , TQSD 2008, Editura AGIR, ISSN 1844-9158, pag. 279-285;
17. Dobrotă Dan, Chirculescu Gabriel, Studii privind stabilirea duratei de viaţă a subansamblelor sudate folosite în exploatările carbonifere, realizate din oţel St 25.3, Volumul 2 al Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Tehnologii moderne, calitate, restructurare” Editura U.T.M. Chişinău, ISBN 9975-9875-3-2, ISBN 9975-9875-5-9, Moldova, pag. 373-377, 2005;
18. Dobrotă Dan, Chirculescu Gabriel, Studii privind stabilirea duratei de viaţă a subansamblelor sudate folosite în exploatările carbonifere, realizate din oţel Ol 52.4 Kf, Volumul 2 al Conferinţei ştiinţifice internaţionale “Tehnologii moderne, calitate, restructurare” Editura U.T.M. Chişinău, ISBN 9975-9875-3-2, ISBN 9975-9875-5-9, Moldova, pag. 377-381, 2005;
19. Dobrotă Dan, Iancu Cătălin, The influence of the temperature and maintaining time for putting into solution of steels hardnes alloyed with manganese, Interpatner, Kharkiv Ucraina 12-15 septembrie 2005, pag. 47-52, 2005;
20. Dobrotă Dan, Iancu Cătălin, The influence of the temperature and maintaining time for putting into solution of steels hardnes alloyed with manganese, Interpatner, Kharkiv-Ucraina 12-15 septembrie 2005, pag. 187-192, 2005;
21. Dobrotă Dan, Iancu Cătălin, The influence of the temperature and maintaining time fo at ageing  of steels hardnes alloyed with manganese, Interpatner, Kharkiv-Ucraina 12-15 septembrie 2005, pag. 148-151, 2005;

x 5

21 x 5
105 pct

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                 

1. Model de separare a cauciucului de pe inserţia metalică cu ajutorul energiei ultrasonice

1x 5

5

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI   (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective   editoriale internaţionale

Recenzii articole in reviste ISI:

 • Journal of Environmental Management, Elsevier Science,
 •  International Journal of Mechanics and Materials in Design.  

 

2X 20

40

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)                         

 

-

X 10

0

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                

-

X 20

0

4. Premii ale Academiei Române

-

X 20

0

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

-

X 10

0

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Titlul de doctor obţinut în decembrie 1998

X 10

10

Total = 453 puncte

 

 CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare Centrelor de Cercetare din cadrul Universitatii Constantin Brancuşi din Târgu Jiu

Prof.dr.ing. Ghimişi Ştefan

Criteriul

Justificare

Factor de importanţă

Puncte

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)                                                          

 • Stefan Ghimisi, Fundamental Research in the Context of Contemporary Social and Economic Balkan Region Conference on Engineering and business Education& International Conference on Engineering and Business Education, Conference Proceedings, Vol.I, 15-17 october, Sibiu, Romania, IEBN 978-973-739-848-2, ISSN 1843-6730, pag.113-117 ( Indexata ISI)

2. Stefan Ghimisi, Gheorghe Popescu, Catalina Ianasi, The Issues Concerning the Creativity in Technical Sciences, Balkan Region Conference on Engineering and business Education& International Conference on Engineering and Business Education, Conference Proceedings, Vol.I, 15-17 october, Sibiu, Romania, IEBN 978-973-739-848-2, ISSN 1843-6730, pag.117-121 ( Indexata ISI

x 30

2x30 = 60 pct.

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

-

x 5

0

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI

-

x 5

0

4. Brevete de invenţie                                                 

-

x 30

0

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                     

-

x 5

0

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,   bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii
prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitate    de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                     

1.Cercetări privind investigarea contactelor punctiforme prin metoda elementelor finite, Contract de cercetare nr.253C/2005 cu S.C. Uzina de Reparaţii S.A. Targu Jiu, Gorj - responsabil contract, Director Ghimişi

x 20

1x20= 20 pct

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate   fără cotaţie ISI (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)

 • Stefan Ghimisi, Gheorghe Popescu, Experimental investigtion of the fretting phenomenon-dependence of numbers  cycles, 2nd International Conference on Advanced Engineering in Mechanical Systems, 24-25 septembrie 2009, Cluj Napoca, Acta Technica Napocensis, Series Applied Mathematics and Mechanics, 52, VolIII., 2009, ISSN 1221-5872, pag.311-315 ( Revista cotata B)
 1. Stefan Ghimişi, Gheorghe Popescu, Gheorghe Gîrniceanu, Transition in the fretting phenomenon based on the variabile coefficient of friction, Annals of the University of Oradea,Fascicle of Management and Technological Engineering, 2008 ISSN 1583 – 0691, pag.841-846,Revista cotata B+
 2. Ştefan Ghimişi, Gheorghe Gîrniceanu, Experimental investigaţion of the fretting phenomenon- dependence of numbers cycles, Acta Technica Napocensis, 50, Vol II, Series: Applied Mathematics and mechanics, 2007,Revista categoria B, pag.393-396, ISSN 1221-5872
 3. Stefan Ghimişi, The transiţion in the fretting phenomenon, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and tehnological engineering, Volume VI(XVI), 2007, ISSN 1583 – 0691, CNCSIS, „Clasa B+”
 4. Stefan Ghimişi, Gheorghe Popescu, Liliana Luca, Investigaţion of the fretting phenomenon, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and tehnological engineering, Volume VI(XVI), 2007, ISSN 1583 – 0691, CNCSIS, „Clasa B+”
 5. Stefan Ghimisi, Criterion of transition in the fretting phenomenon based on the variabile coefficient of friction, The Annals of University „Dunarea de Jos” of Galati, Faccicle VIII, Tribology, 2006, ISSN 1221-4590
 6. Stefan Ghimisi, Liviu Cirtina, Liliana Luca, Lamiere a contatto e fretting superficiale, Revista Lamiera, Italia, nr.8, August 2006, ISSN 0391-5891, Revista indexata in baze de date internationale (CSA)
 7. Ştefan Ghimisi, The study of the transition in the fretting phenomenon, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume V(XV), 2006, ISSN 1583-0691
 8. Ştefan Ghimişi, Oboseala de fretting–Criteriul plasticitatii.Revista construcţia de maşini, Tehnologia Inovativa Nr 57/ 2005 Nr.3-4 pag.110-112, ISSN 0573-7419
 9. Ştefan Ghimişi, Contribuţii privind oboseala de fretting, Revista construcţia de maşini,Tehnologia Inovativa Nr 57/ 2005 Nr.3-4 pag.106-109, ISSN 0573-7419

x 5

10x 5=
50 pct

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale                                     

 • Stefan Ghimisi, Gheorghe Popescu, Catalina Ianasi, The study of the transition in the fretting phenomenon, The 33rd  ARA CONGRESS, Modernism and Progress in Arts and Sciences, 2-7 iunie 2009, Sibiu, Polytechnic International Press, Montreal- Canada, ISBN 978-2-553-01433-8
 • Ştefan Ghimişi ,An elastic-plastic , adhesion model for fretting, Simpozionul International UNIVERSITARIA SIMPRO 2008, 16-17 octombrie 2008, Universitatea Tehnica din Petrosani, ISSN 1842-4449
 1. Stefan Ghimişi, The experimental study of fretting wear, Conferinta internaţională NAV-MAR-EDU 2007, Constanţa 15-17 noiembrie 2007, ISBN 978-973-8303-84-3, ISBN 978-073-8303-94-2, pag.469-473
 2. Stefan Ghimişi, Criterion of transiţion in the fretting phenomenon based on the variabile coefficient of friction, Conferinta internaţională NAV-MAR-EDU 2007, Constanţa 15-17 noiembrie 2007, ISBN 978-973-8303-84-3, ISBN 978-073-8303-94-2, pag.475-481
 3. Ştefan Ghimişi, Transition criteria in the fretting phenomenon,The 31th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Science, 31Iulie-5 august 2007, Brasov, ISBN 978-2-553-01412-3, Presses Internationales Polytechnique, Quebec, Canada, pag.119-123
 4. Ştefan Ghimişi, Cercetarea ştiinţifică fundamentală în contextul socio-economic contemporan, 3rd Internaţional Scientific Conference ECO-TREND 2006, 24-25 november 2006, Targu Jiu, Editura Universitaria, Craiova,2007, ISBN (10) 973-742-321-0; ISBN (13) 978-973-742-321-1
 5. Ştefan Ghimişi, Experimental investigation on the fretting phenomenon-dependence of number cycles, Simpozionul international Universitaria SIMPRO 2006, Universitatea din Petrosani, 13-14 octombrie 2006,  ISSN 1842-4449, pag.39-42
 6. Ştefan Ghimişi, Influenţa adeziunii asupra coeficientului de frecare într-un contact de fretting, Simpozionul naţional cu participare internaţională PRASIC 2006, Universitatea din Braşov, 9-10 noiembrie 2006,  ISBN (10)973-635-824-0;(13)978-635-824-1, pag.227-230.
 7. Ştefan Ghimişi, Study of the transiţion in the fretting phenomenon, 5th YSESM, Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, May 10-13th Puchov Slovacia, ISBN 80-969228-0-7
 8. Ştefan Ghimişi, Transition in the fretting phenomenon based on the variabile coeficient of friction, 6th International Conference Research and development in mechanical industry, RaDMI 2006, 13-17 septembrie 2006, Muntenegru, ISBN 86-83803-21-X (HTMS)
 9. Ştefan Ghimişi, The transiţion în the fretting phenomenon, Balkantrib`05, 5th Internaţional Conference on Tribology, 15-18 iunie 2005, Serbia
 10. Ştefan Ghimişi, Transition in the fretting phenomenon based on the variabile coefficient of friction, The 30th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), 5-10 iulie 2005, Chisinau, Moldova,pag.548-552, ISBN 9975-75-313-2
 11. Ştefan Ghimişi, Experimental investigation of the fretting phenomenon – dependence of numbers cycles, 4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, Castrocaro Terme, Italia, 04-07 mai 2005
 12. Stefan Ghimisi, The dependence of the fretting wear by the numbers of cycles, Transcom 2005, 27-29 Iunie 2005, Proceedings, Section 6, pag.185-188
 • Ştefan Ghimişi Gheorghe Popescu Study of the energy ratio in the fretting phenomenon The XIIIth Edition of the International Conference of the Engineering Faculty, Annals of the „Constantin Brâncusi” University, Engineering series No. 2/2008, November 07th-08th 2008, Târgu-Jiu, ISSN 1844-4856.
 1. Ştefan Ghimişi, Gheorghe Popescu, An elastic-plastic, adhesion model for tangential traction, The XIIth Edition of the International Conference of the Engineering Faculty Annals of Constantin Brancusi of Targu Jiu, Nr3/2007, ISSN 1842-4856, pag.65-70
 2. Stefan Ghimisi, Optimal Eco-Projection of Systems, The XIIth Edition of the International Conference of the Engineering Faculty Annals of the University Constantin Brancusi of Targu Jiu, No2/2007, Volume 1, ISSN 1842-4856 CODE CNCSIS 718 pag.243-248
 3. Ştefan Ghimişi, Gheorghe Gîrniceanu, Contribuţii privind starea de tensiune pentru un contact sferă-plan, A XI-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice a Facultăţii de Inginerie, 3-4 noiembrie 2006, Analele Universitaţii Constantin Brâncuşi seria Inginerie, ISSN 1842-4856, pag.55-60
 4. Ştefan Ghimişi, Contribuţii privind stabilirea unui model elasto-plastic al adeziunii pentru fenomenul de fretting, A XI-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice a Facultăţii de Inginerie, 3-4 noiembrie 2006, Analele Universitaţii Constantin Brâncuşi seria Inginerie, ISSN 1842-4856, pag.61-66
 5. Ştefan Ghimişi, Studiul dependenţei coeficientului de frecare de presiunea normală de adeziune într-un contact de fretting, Conferinţa, Globalizare şi Identitate, Universitatea Constantin Brancuşi din Târgu Jiu, 2-3 iunie 2006
 6. Stefan Ghimisi, Tranzitia in cadrul fenomenului de fretting, Conferinta „Gorjeanul in mileniul trei”, 18-19 noiembrie 2005, Targu Jiu, Editura „Gorjeanul”, ISBN 973-7675-02-09
 7. Stefan Ghimisi, Girniceanu Gheorghe,Stancioiu Alin, Determinarea experimentala a alunecarilor partiale intr-un contact de fretting, Procedings 10th Scientific Conference, University Constantin Brancusi of Targu Jiu, 4-5 november 2005, Editura Academica Brancusi, ISBN 973-7637-25-9,973-7637-25-7, pag.21-25

x 5

22x5=
110 pct

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                  

-

x 5

0

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI   (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective   editoriale internaţionale

1.Recenzor la Revista The Annals of University „Dunarea de Jos” of Galati, Faccicle VIII, Tribology, ISSN 1221-4590, revista indexata CSA

X 20

1x20=
20 pct

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)                         

-

X 10

0

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                

-

X 20

0

4. Premii ale Academiei Române

-

X 20

0

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

-

X 10

0

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Titlul de doctor

X 10

10

Total = 270 puncte

 

 CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare Centrelor de Cercetare din cadrul Universitatii Constantin Brancuşi din Târgu Jiu

Conf.dr.ing. Minodora Maria PASĂRE

Criteriul

Justificare

Factor de importanţă

Puncte

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)                                                           

1. Pasăre, M. M.,  Petrescu M.I., Abrudeanu M.Effect of phosphorus and heat treatment on the hardness of Ni-P/SiC electroplated composite coatings Revue Roumaine de Chemie, 53 (7), pp. 563-567, 2008, Bucureşti, cotaţie A, cod 142, factor de impact 0.208.
2. Pasăre, M. M.,  Petrescu M.I., Theoretical model for the true hardness determination of Ni-P/ SiC electroplated composite, Revista de Materiale Plastice, (Bucureşti), nr.1/2008, ISSN 0025/5289, pp.87-90, 2008, cotaţie CNCSIS: A, cod, 472, factor de impact 0.319.
Pasăre, M. M., Bonino J.P., Abrudeanu M., Studiul influenţei concentraţiei electrolitului asupra compoziţiei aliajului Ni-P/SiC, Rev. Chim., (Bucureşti), nr.12, vol. 58, ISSN 0034-7752, pp. 1190-1193,2007, cotaţie CNCSIS: A, cod, 471, factor de impact 0.287.

x 30

3x30= 90 pct

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

0,814

x 5

4,07

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI

-

x 5

0

4. Brevete de invenţie                                                  

-

x 30

0

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                     

-

x 5

0

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,   bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii
prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitate    de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                     

Pasăre M., Luca L., Cîrţînă L., Iancu C., Tudorache G., Simionescu N., Nioaţă A., Rădulescu C., Ianăşi A., Cercetări privind depunerea de straturi dure pe suprafeţele supuse uzurii care lucrează într-un mediu format din nisip şi piatră, Contract de cercetare ştiinţifică nr. 307C /2004 cu S.C. Uzina de reparaţii Târgu-Jiu, director contract

x 20

20 pct

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate   fără cotaţie ISI (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)

1. M. Pasăre, N. Mihuţ, A. Nioaţă, C. Ianăşi, Yield variation composite cathode material for Ni-P,Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, Universitatea din Oradea, 28-29 Mai, 2009, ISSN1583-0691, cotaţie CNCSIS B+, cod 665,
2. M. Pasăre, N. Mihuţ, Study of thin-walled bars with open sections excited by follower periodic forces, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, Universitatea din Oradea, 28-29 Mai, 2009, ISSN1583-0691, cotaţie CNCSIS B+, cod 665
3. Pasăre M. M., Mihuţ N., Ianăşi C., The stress method in the study of the stability systems of the prismatic bars,  Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, Universitatea din Oradea, ISSN 1583-0691, pp.85 2008, cotaţie CNCSIS B+, cod 665.
4. Pasăre M. M., Mihuţ N., Ianăşi C., The displacement method in the study of the stability systems of the prismatic bars,  Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, Universitatea din Oradea, ISSN 1583-0691, pp.  86, 2008, cotaţie CNCSIS B+, cod 665.
5. Pasăre M. M., Nicoleta Simionescu, J.P.Bonino, The hardness electrochemical deposition Ni-P/SiC by treatment to 1900C“, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, Universitatea din Oradea, ISSN 1583-0691, pp. 286,  2007, cotaţie CNCSIS B+, cod 665
6. Pasăre M. M., M.I. Petrescu, J.P.Bonino, Proprietes of coatings NIP/SiC by treatement to 1900C reflected in the hardness, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, Universitatea din Oradea, ISSN 1583-0691, pp. 285, 2007, cotaţie CNCSIS B+, cod 665.

x 5

6 x 5
30 pct

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale                                     

1. Pasăre M.M., Petrescu, M.I., Petrescu, M.,  Abrudeanu M., “Wear resistant electroplated microcomposite coatings“, The 31-the Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Science, Presses Internationals Polytecnique, Brasov, ISBN 978-2-553-01412-3, pp. 174 – 177,  2007
2. Pasăre M.M., Petrescu, M.I., Abrudeanu M., Proprietes of matrix NiP/SiC reflected in the hardness, BRAMAT 2007, International Conference on Materials Science and Engineering, Book of abstract,  Brasov, Romania, ISSN 1223- 9631, pp. 107,  2007.
3. Pasăre M.M., Mihuţ, N., “Experimentally results obtain of the friction coefficient using nanoscratching for the deplacement of NiP/SIC Composites“, TRANSCOM 2007, 7-th euoropean conference of young research and scientific worker, Universiy of Zilina, Slovak Republic, ISBN 978-80-8670-693-7, 25-27 Iunie, 2007
4. Petrescu N., Petrescu M. I., Pasăre M.M., Duminică F., “New materials obtained by applyng thin surface coatings“, The 31-the Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Science, Presses, Internationals Polytecnique, Brasov, ISBN 978-2-553-01412-3, pg. 178 – 181, 2007.
5. Pasăre M.M., Petrescu, M.I., Abrudeanu, M., Hardness characterization of SiC/Ni-P surface coatings, The 7th International Conference of Technology and Quality for Sustained Development. TQSD'06, Politehnica Bucureşti, Secţiunea 1 Sustained Development-Eco-technology of multifunctional materials. Clean techologies, ISBN 973-720-035-7, pp.383-386, May 25-27, 2006.
6. Pasăre M.M., Simionescu N,  Ianăşi C., The determination of the friction coefficient using nanoscratching for the deplacement of NiP 20-60μm, TRANSCOM 2005, 6-th European Conference of Young Research Workers of Transport and Telecommunication, Proceedings, University of Žilina, SLOVAK REPUBLIC,  Secţiunea 7 Machines and equipements Applied Mechanics, ISBN 80-8070-419-8., pp.169-172, pg. 208, 2005,
7. Pasăre M.M, Nioaţă A, Ianăşi C., The determination of mechanics properties of the composite NiP/SiC with the help of the nanoindentation, International Conference on Materials Science and Engineering, BRAMAT, Book of abstract, Universitatea din Braşov, ISBN 973-635-454-7, pp. 87,  2005, 
8. Tudorache G., Abrudeanu M., Pasăre M.M., Microstructural observations of cast irons after oxidation at hight temperature”, BRAMAT- International Conference on Materials Science and Engineering, Book of abstract, Braşov, ISBN 973-635-454-7, pp. 89, 2005.
9. Pasăre M.M., Simionescu N., Influenţa compoziţiei electrolitului asupra depunerilor compozite NiP/SiC, A XI-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice a Facultăţii de Inginerie, Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Seria Inginerie, ISSN 1842-4856, 122-125, 3-4 Noiembrie, 2006, cotaţie CNCSIS D, cod 718.
10. Pasăre M. M., Mihăiţă Gh., Simionescu N., Ionici C., Utilizarea nanoindentaţiei pentru stabilirea proprietăţilor mecanice ale materialului compozit NIP/SIC, A 10-a Conferinţă a Facultăţii de Inginerie, Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu-Jiu, ISBN 973-7637-27-5, ISBN 973-7676-02-09, pp. 135-138, Noiembrie 2005, cotaţie CNCSIS C. 
11. Pasăre M.M., Simionescu N., Ianăşi C, The hardness determinations of the composite layers NiP/SiC of the variable content of phosphours and constant content of carbide silicium particles, Conferinţa Ştiinţifică UgalMat 2005, Tehnologii şi Materiale avansate, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, ediţie CD,  Secţiunea 3, ISBN 973-627-238-9, pp.278, 20-22 Octombrie 2005
12. Pasăre M.M., Iancu C., Simionescu N, Determinarea durităţii depunerilor electrolitice NiP şi NiP/SiC pentru grosimea stabilită de 5 μm, Scientific Conference 9th edition, Universitatea „C-tin Brâncuşi”, din Târgu-Jiu, ISBN 973-8436-99-0, pp 243-246, 622 pg.,  November 5-6, 2004.

x 5

12 x 5
60 pct

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                 

 

x 5

0

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI   (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective   editoriale internaţionale

-

X 20

0

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)                          

-

X 10

0

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                

-

X 20

0

4. Premii ale Academiei Române

-

X 20

0

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

-

X 10

0

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Doctor inginer

X 10

10

Total = 214,07 puncte

 

 Lista lucrări 2004-2009
IANCU I. GABRIEL CĂTĂLIN - Dr./ din  2002, Prof / din 2008
(NUME, iniţială şi prenume) (anul) (Titlul didactic/echiv.) (anul)

10 Teza(-ele) de doctorat

T1. Iancu, C., Contribuţii la optimizarea dimensională a preselor mecanice în regim dinamic, Universitatea din Piteşti, 2002
- 10 pct.
20 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, cotate ISI (Ris1, Ris2, etc.),  

Ris1. Iancu C., Data acquisition and processing for determination of vibration state of solid structures – Mechanical press PMCR 63, E-Conference CISSE’06 (Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering), Bridgeport, CT, USA, dec. 2006, Ed. SPRINGER, Netherlands, ISBN 978-1-4020-6265-0, pp 85-89, 551 pg., 2007, ISI indexed
- 30 pct

30 articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (Vi1,Vi2 etc.), precum şi alte lucrări similare

Vi1. Iancu C., Nioaţă A., Static FEA of mechanical complex structures, The 36 Solid Mechanics Conference SolMech ’08, Gdansk, Poland, sept. 2008, ISBN 83-89687-35-6
Vi2. Iancu C., Steps of desgning, developpment and implementing an IS, A IV-a Conferinţă Internaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu, ECO-TREND 2007, Analele Universităţii nr.1/2008, ISBN 973-7637-25-9/7
Vi3. Iancu C., Dobrotă D., CAD Modeling spatial structures for subsequent dynamic analysis, The 8th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering COMEFIM‘08, Cluj-Napoca, 6 pg., june 2006
Vi4. Iancu C., Dobrotă D., Modal-dynamic analysis for spatial structures –PMCR-63 mecanical press bed, The 8th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering COMEFIM‘08, Cluj-Napoca, 4 pg., june 2006
Vi5. Iancu C., Dobrotă D., About CAD modeling complex structures for FEA analysis, A XIII-a Conferinţă Internaţională MicroCAD, Harkov, Ucraina, ISBN 966-7810-80-1, pp 227-232, 2005
Vi6. Iancu C., Dobrotă D., FEA analysys of mechanical press bed, A XIII-a Conferinţă Internaţională MicroCAD, Harkov, Ucraina, ISBN 966-7810-80-1, pp 205-209, 480 pg., 2005
Vi7. Iancu C., Cei 3 R ai reingineriei, Conferinţa Internaţională TMCR 2005, Chişinău, Rep.Moldova, ISBN 9975-9875-3-2, pp 478-481, 554 pg., mai 2005
Vi8. Iancu C., Proiectarea unui SI – studiul de fiabilitate, etape de dezvoltare şi implementare, Conferinţa Internaţională TMCR 2005, Chişinău, Rep.Moldova, ISBN 9975-9875-3-2, pp 474-477, 554 pg.,  mai 2005
Vi9. Iancu C., Metoda elementului finit în analiza modal-dinamică a  structurilor  spaţiale – noţiuni teoretice, A  X-a Conferinţă Internaţională a Facultăţii de Inginerie a Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu, ISBN 973-7637-25-9/7, pp 145-148, 218 pg., nov 2005
Vi10. Iancu C., Metoda elementului finit în analiza modal-dinamică a structurilor spaţiale – studiu de caz, A X-a Conferinţă Internaţională a Facultăţii de Inginerie a Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu, ISBN 973-7637-25-9/7, pp 139-144, 218 pg., nov 2005
- 10*5=50 pct

40 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute (Rn1, Rn2 etc.),

Rn1. Iancu C., CAD modeling complex structures for FEA analysis, Scientific Session IMT-2009, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY, Fascicle of Management and Technological Engineering (cod CNCSIS 564), Universitatea din Oradea, ISSN 1583-0691, 28-29 mai 2009
Rn2. Iancu C., FEA analysis of mechanical press bed, Scientific Session IMT-2009, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY, Fascicle of Management and Technological Engineering (cod CNCSIS 564), Universitatea din Oradea, ISSN 1583-0691, 28-29 mai 2009
Rn3. Iancu C., Sensitivity optimization in COSMOS/M by example, The XIII International Conference of Enginering Faculty of “Constantin Brâncuşi” University, Târgu-Jiu, University Annals no.2/2008 (cod CNCSIS 718), Engineering series, ISSN 1844-4856, pp 87-92
Rn4. Iancu C., Approach to sensitivity optimization, Scientific Session IMT-2008, ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY, Fascicle of Management and Technological Engineering (cod CNCSIS 564), Universitatea din Oradea, ISSN 1583-0691, 524 pg., 29-30 mai 2008
Rn5. Iancu C., Gîrniceanu Gh., Stăncioiu A., MCAE in the design process-a detailed approach-part I, The XII-th edition of International Scientific Conference of Engineering Faculty of “Constantin Brâncuşi” University Târgu-Jiu, ISSN 1842-4856 (cod CNCSIS 718), pp 39-44, 332 pg., nov 2007
Rn6. Iancu C., Gîrniceanu Gh., Stăncioiu A., MCAE in the design process-a detailed approach-part II, The XII-th edition of International Scientific Conference of Engineering Faculty of “Constantin Brâncuşi” University Târgu-Jiu, ISSN 1842-4856 (cod CNCSIS 718), pp 45-50, 332 pg., nov 2007
Rn7. Iancu C., Structural Optimization By Sensitivity Aproach In Cosmos/M, Revista Tehnologia Inovativă - Construcţia de Maşini nr. 1/2007 (cod CNCSIS 635), ISSN 0573-7419, pp 57-60, 100 pg., 2007
Rn8. Popa R., Cornescu I., Iancu C., Environment polution limitation by using ecological combustibles, Revista Tehnologia Inovativă - Construcţia de Maşini nr. 1/2007 (cod CNCSIS 635), ISSN 0573-7419, pp 21-24, 100 pg., 2007
Rn9. Iancu C., Gîrniceanu Gh., Stăncioiu A., Elements of optimization and sensitivity in COSMOS/M, A  XI-a Conferinţă Internaţională a Facultăţii de Inginerie a Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu, ISSN 1842-4856 (cod CNCSIS 718), pp 13-18, 192 pg., nov 2006
Rn10. Iancu C., Optimizarea dimensională a structurilor spaţiale (I)-Batiul presei mecanice PMCR-63, Revista Tehnologia Inovativă - Construcţia de Maşini nr. 3-4/2005 (cod CNCSIS 635), ISSN 0573-7419, pp 46-51, 118 pg., 2005
Rn11. Iancu C., Optimizarea dimensională a structurilor spaţiale (I)-Batiul presei mecanice PMCR-63, Revista Tehnologia Inovativă - Construcţia de Maşini nr. 3-4/2005 (cod CNCSIS 635), ISSN 0573-7419, pp 46-51, 118 pg., 2005
- 11*5= 55 pct

50 citări în baze de date internaţionale (Ci1, Ci2 etc.)

Ci1. Iancu C., Data acquisition and processing for determination of vibration state of solid structures – Mechanical press PMCR 63, E-Conference CISSE’06, Bridgeport, CT, USA, 2006, Ed. SPRINGER, Netherlands, ISBN 978-1-4020-6265-0, pp 85-89, 551 pg., 2007
Conferinţă indexată de GDR-MACS, http://www.univ-valenciennes.fr/ GDR-MACS/ evenements.php?type=conference&year_2006, published 2007
- 1*15=15 pct

60 Proiecte de cercetare-dezvoltare (P1, P2 etc.)

6.1. Cu finanţare internaţională
Pi1. Iancu C., Dobrotă D., Stăncioiu A., Nioaţă A., Studiu privind modernizarea instalaţiei de ungere a excavatorului SRS 2000, Contract de cercetare ştiinţifică nr. 381C / 10.04.2008 cu TAKRAF GmbH Leipzig şi S.C. ROMINEX S.A. Timişoara, val. 1500 RON, 2008-2009, director contract
- 20 pct
6.2. Cu finanţare la nivel naţional
Pn1. Iancu C., Dobrotă D., Stăncioiu A., Nioaţă A., Studii privind posibilităţile de tipizare ale unor subansamble din compunerea utilajelor miniere pentru exploatarea la zi – role, Contract de cercetare ştiinţifică nr. 326C / 12.07.2005 cu S.C. Uzina de Reparaţii Tg-Jiu, val. 1000 RON 2005-2006, director contract
- 20 pct
Total = 200 pct.

                                               Prof.univ.dr.ing. Iancu Gabriel Cătălin

                                                                                              

CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare Centrelor de Cercetare din cadrul Universitatii Constantin Brancuşi din Târgu Jiu

Ş.l.dr.ing.STANCIOIU ALIN

Criteriul

Justificare

Factor de importanţă

Puncte

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)                                                          

-

x 30

0

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

-

x 5

0

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI

-

x 5

0

4. Brevete de invenţie                                                 

-

x 30

0

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                     

-

x 5

0

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,   bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii
prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitate    de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                     

-

x 20

20

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate   fără cotaţie ISI (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)

     1.Gîrniceanu Gheorghe, Stăncioiu Alin - Studies and researches concerning abrasivewearresponse of the steel- bronze friction coupling, Annals of the University of Oradea,2007, ISSN 1583-0691, pag 1488-1492.

    2.Gîrniceanu Gheorghe, Stăncioiu Alin - Study of Von Mises Tension and distorsion, at hidraulic Machinerywith close chassy, Annals of the University of Petrosani,Mechanical Engineering(2007),pag 139-144

   3.Gîrniceanu Gheorghe, Stăncioiu Alin - The dynamic study of the cuttin elements from the mining industri using the finite elements , Annals of the University of Petrosani,Mechanical Engineering(2007),pag 139-144

   4.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe - Statistic proccesingof the experimental data obtained after bar strip sheet cool hardening during tehnological and blanking operations, Annals of the University of Oradea, 2007, ISSN 1583-0691, pag 1173-1176.

   5.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe - The comparative analysis of the blanking tool wear using the optical method by comparing the ridge measure, Annals of the University of Oradea,2007, ISSN 1583-0691, pag 1177-1180.

  6.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe , Popescu Gh - Durability function refering to forces cutting variations on stamping die.Annals of the University of Petrosani, Mechanical ngineering(2007),pag 151-154

    7.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe , Popescu Gh - Adaptation stamping apliance for forces meaurement by means of bonze cylindres,Annals of the University of Petrosani,Mechanical Engineering(2007),pag 155-158

     8.Gîrniceanu Gheorghe, Ghimişi Ştefan , Stăncioiu Alin - The determination of displacements and Von Misses tension in to the contact area of pieces wich are subjected to welding, 6 th youth Simposium on experimental solid Mechanics , Serbya 2007.

   9.Gîrniceanu Gheorghe, Stăncioiu Alin - Studies and researches regardingthe friction welding of pieces made of cast iron Annals of the University of Oradea,2007, ISSN 1583­0691, pag 1488-1492.

   10.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe, Popescu Gh. - Statistic processing of experimental information obtained during stamping technological operations regarding deviation from geometrical form of instruments (part I), Annals Of The Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering VOLUME VII (XVII), 2008, ISSN 1583 - 0691, CNCSIS "CLASA B+"

    11.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe, Popescu Gh. - Statistic processing of experimental information obtained during stamping technological operations regarding deviation from geometrical form of instruments (part II), Annals Of The Oradea University.Fascicle of Management and Technological Engineering VOLUME VII (XVII), 2008, ISSN 1583 - 0691, CNCSIS "CLASA B+" Fascicle of Management and Technological Engineering VOLUME VII (XVII), 2008, ISSN1583 - 0691, CNCSIS "CLASA B+"

   12. Gh Girniceanu, Alin Stăncioiu, Gh Pecingina - The dynamic study of the cutting elements from the mining industry using the finite element, Annals Of The Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering VOLUME VII (XVII), 2008, ISSN1583 - 0691, CNCSIS "CLASA B+"

13.Gh. Girniceanu , Alin Stăncioiu - Analiza critică privind construcţia organelor de dislocat sfeclă de zahăr(partea I) - ACME 2008 - The 3 rd International Conference Advanced Concepts in Mechanical Engineering , 5th - 7th June 2008, IAŞI

  14.Gh Girniceanu , Alin Stăncioiu - Analiza critică privind construcţia organelor de dislocat sfeclă de zahăr(partea a II-a) - ACME 2008 - The 3 rd International Conference Advanced Concepts in Mechanical Engineering , 5th - 7th June 2008, IAŞI

  15.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe, Popescu Gh. - Roughness comparative analysis of cuttingtools working surfaces  using the digital portable  roughness tester, Annals Of The Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering VOLUME VII (XVII), 2009, CNCSIS "CLASA B+"

  16.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe, Popescu Gh. - On the best conditions for large scale introduction of punchers and modulated dies in the manufacturing course, Annals Of The Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering VOLUME VII (XVII), 2009, CNCSIS "CLASA B+"

x 5

16 x 5
80 pct

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale                                     

 1.Cercetări cu privire la forma puntiţei intermediare a semifabricatelor prelucrate prin ştanţare, Stăncioiu Alin, As.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Gîrniceanu Gheorghe, Prof.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Tg-Jiu, 2004

  2.Cercetări cu privire la modificarea granulaţiei în timpul deformaţiei prin tăiere a tablelor subţiri, Stăncioiu Alin, As.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Gîrniceanu Gheorghe, Prof.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu

3.Sudarea prin frecare a materialelor metalice Gîrniceanu Gheorghe, Prof.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-JiuStăncioiu Alin, As.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Moşilă Adrian , ing. GRIMEX S.A., Tg-Jiu, Tg-Jiu, 2004

 4.Studii şi cercetări privind comportarea la uzură abrazivă a cuplei de frecare oţel-bronz.Gîrniceanu Gheorghe, Prof.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Stăncioiu Alin, As.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Dobrotă Dan, Conf. univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-JiuTg-Jiu, 2004

5.Studii şi cercetări privind comportarea la uzură abrazivă a cuplei de frecare oţel-bronz în prezenţa unui lubrifiant, Gîrniceanu Gheorghe, Prof.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Stăncioiu Alin, As.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Ghimişi Ştefan, Conf. univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, 2004

   6.Studiu cu privire la influenta tratamentelor termochimice asupra calitatii matritelor pentru stantat Stăncioiu Alin, Lect.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu Gîrniceanu Gheorghe, Prof.univ.dr.ing.,  Univ.Constantin  Brâncuşi  Tg-Jiu Ghimişi Ştefan, Prof.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Gugu Radu, drd. ing. S.C.S.N.L.O.S.A. Tg-Jiu 2005

7.Studiul tensiunilor şi deformaţiilor matriţelor pentru ştanţat  folosind metoda elementului finit Stăncioiu Alin, Lect.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-JiuGîrniceanu Gheorghe, Prof.univ.dr.ing.,  niv.Constantin  Brâncuşi  Tg-Jiu Ghimişi Ştefan, Prof.univ.dr.ing., Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu, Gugu Radu, drd. ing. S.C.S.N.L.O.S.A. Tg-Jiu 2005

 8.Analiza comparativă privind comportarea poansoanelor şi matriţelor în procesele tehnologice de ştanţare STANCIOIU Alin, Universitatea “Constantin Br âncuşi” din Târgu Jiu GIRNICEANU Gheorghe, Universitatea “Constantin Br âncuşi” din Târgu Jiu

  9.Studii si cercetari cu privire la deformatiile respectiv tensiunile care apar la sudarea prin frecare a pieselor din fonta cu diferite forme GIRNICEANU Gheorghe, Universitatea “Constantin Br âncuşi” din Târgu Jiu STANCIOIU Alin, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu GHIMIŞI Ştefan, Universitatea “Constantin Br âncuşi” din Târgu Jiu GUGU Radu, SC SNLO SA Targu Jiu 2005

10.Studiul Deformaţiilor  Şi Tensiunilor La Sudarea Prin Frecare A  Pieselor Din Fontă (Partea I), Gheorghe Gîrniceanu, Prof.univ.dr. ing, Univ Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu, Alin Stăncioiu,  Sl.ing.dr, Univ Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu, Stefan Ghimisi, Prof.univ.dr. ing, Univ Constantin Brâncuşi Târgu-JiuRadu Gugu, Ing.drd. SC SNLO  SA Târgu Jiu 2005

  11.Studiul Deformaţiilor  Şi Tensiunilor La Sudarea Prin Frecare A  Pieselor Din Fontă (Partea A Iia)Gheorghe Gîrniceanu, Prof.univ.dr. ing, Univ Constantin Brâncuşi Târgu-JiuAlin Stăncioiu,  Sl.ing.dr, Univ Constantin Brâncuşi Târgu-JiuStefan Ghimisi, Prof.univ.dr. ing, Univ Constantin Brâncuşi Târgu-JiuRadu Gugu, Ing.drd. SC SNLO  SA Târgu Jiu 2005

12.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe - Studiul privind reconditionarea sculelor active de taiere, A XI editie a conferintei stiintifice a facultatii de inginerie, cu participare internationala , 2006 pag,103-106, conţine 4 pagini.

13.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe - Optimizarea alegerii materialelor pentru confectionarea sculelor de taiat din punct de vedere economic A XI editie a conferintei stiintifice a Facultatii de Inginerie, cu participare internationala ,2006 , conţine 4 pagini.

14.Gîrniceanu Gheorghe, Ghimişi Ştefan, Stăncioiu Alin, Gugu Radu - Studiul deformatiilor si tensiunilor la sudarea prin frecare a pieselor de diferite forme si materiale (Partea I) A XI editie a conferintei stiintifice a facultatii de inginerie, cu participare internationala ,2006 , pag, 117-121, conţine 4 pagini.ISBN 1842-4856.

 15.Gîrniceanu Gheorghe, Iancu Catalin, Stăncioiu Alin,Gugu Radu - Studiul deformatiilor si tensiunilor la sudarea prin frecare a pieselor de diferite forme si materiale (Partea II) A XI editie a conferintei stiintifice a facultatii de inginerie, cu participare internationala ,2006 , pag, 122-124, conţine 4 pagini.ISBN 1842-4856

 16.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe, Popescu Gh, Catalin Iancu - Researches regarding the plane state of residul welding deformations Nr 3 2007 A XII editie a conferintei stiintifice a facultatii de inginerie, cu participare internationala ,2007 , pag, 35-38, conţine 4 pagini.ISBN 1842-4856.

17.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe , Popescu Gh, Catalin Iancu - Researches regarding the plane state of residul welding deformations( part II Static processing of experimental data) Nr 3 2007 A XII editie a conferintei stiintifice a facultatii de inginerie, cu participare internationala  , 2007 , pag, 31-34, conţine 4 pagini.ISBN 1842-4856.

18.Gîrniceanu Gheorghe, Ghimişi Ştefan , Stăncioiu Alin - Studies and researches concerning abrasive wear response of the stell-bronze friction coupling, ) Nr 3 2007 A XII editie a conferintei stiintifice a facultatii de inginerie, cu participare internationala ,2007 , pag, 51-54, conţine 4 pagini.ISBN 1842-4856.

19.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe, On reliability and durability of stamps, Sesiunea de comunicări Ştiinţifice cu participare Internaţională Societatea cunoaşterii Şi Progresul democraţiei 6 iunie - 8 iunie 2008, Târgu Jiu

    20.Stăncioiu Alin, Gîrniceanu Gheorghe, The Researches Looking The Tensions Comparasion In The Active Cutting Tools Using The Virtually Methods, Sesiunea De Comunicări Ştiinţifice Cu Participare Internaţională Societatea Cunoaşterii Şi Progresul Democraţiei 6 Iunie - 8 Iunie 2008, Târgu Jiu

x 5

20 x 5
100 pct

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                 

-

x 5

0

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI   (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective   editoriale internaţionale

-

X 20

0

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)                         

-

X 10

0

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                

-

X 20

0

4. Premii ale Academiei Române

-

X 20

0

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

-

X 10

0

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Titlul de doctor obţinut în iulie 2007

X 10

10

Total = 190 puncte

 

CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare Centrelor de Cercetare din cadrul Universitatii Constantin Brancuşi din Târgu Jiu

Ş.l.dr.ing.NIOAŢĂ ALIN

Criteriul

Justificare

Factor de importanţă

Puncte

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)                                                          

-

x 30

0

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

-

x 5

0

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI

-

x 5

0

4. Brevete de invenţie                                                 

-

x 30

0

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                     

-

x 5

0

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,   bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii
prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitate    de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                     

Studii şi cercetări privind optimizarea regimului de lucru la prelucrarea pieselor complexe confecţionate din oţel aliat cu crom prin eroziune electrică folosindu-se ca obiect de transfer un electrod din cupru. Nr. 324C din 07.07.2005. Director contract -  Nioaţă Alin.

x 20

20

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate   fără cotaţie ISI (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)

1. Prelevarea de material prin dizolvare anodică la prelucrarea prin eroziune electrică complexă -Nioaţă Alin, Pasăre Minodora, Dobrotă Dan – Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice TEHNOLOGII MODERNE, CALITATE ŞI RESTRUCTURARE, Chişinău-Iaşi, 19-21 mai 2005, ISBN 9975-9875-5-9.

2. Silicatul de sodiu- mediu de lucru utilizat la prelucrarea prin eroziune complexă - Nioaţă Alin, Pasăre Minodora, Ciofu Florin - Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice TEHNOLOGII MODERNE, CALITATE ŞI RESTRUCTURARE, Chişinău -Iaşi, 19-21 mai 2005, ISBN 9975-9875-5-9.
3. The origin of the electric circuit used for processing through complex erosion - Alin  Nioaţă, Dan Dobrotă – TRANSCOM 2005, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Zilina Slovak Republic, 27-29 june 2005, ISBN 80-8070-418-X.
4. The influence of cleaning the working area upon the main technological characteristics of processing through complex erosion - Alin  Nioaţă, Dan Dobrotă - TRANSCOM 2005, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Zilina Slovak Republic, 27-29 june 2005, ISBN 80-8070-418-X.
5. The dependence between the processing time and the induced power within the workspace in discharging the steels weakly alloyed for reinforcing the concrete through complex erosion – Nioaţă Alin, Ciofu Florin – Conferinţa Internaţională, “Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare” – „TMCR – 2006”, Iaşi 25 – 28 mai 2006, ISSN 1011-2855.
6. The dependence of ruggdnese and the induced power within the workspace in discharging the steels weakly alloyed for reinforcing the concrete through complex erosion – Nioaţă Alin, Ciofu Florin – Conferinţa Internaţională, “Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare” – „TMCR – 2006”, Iaşi 25 – 28 mai 2006, ISSN 1011-2855.
7. The principle on which the dimensional working is based through complex electrical erosion – Alin Nioaţă, Florin Ciofu – The 13th International Conference of Nonconventional Tehnologies, May 17-18, 2007, Iaşi, România, publicată în Revista de Tehnologii Neconvenţionale, nr 3, Editura PIM, ISSN 1454-3087.
8. The parameters and factors of the process of working through complex erosion and their influence upon the processing - Alin Nioaţă, Florin Ciofu – The 13th International Conference of Nonconventional Tehnologies, May 17-18, 2007, Iaşi, România, publicată în Revista de Tehnologii Neconvenţionale, nr 4, Editura PIM, ISSN 1454-3087.
9. Technological characteristics of the processing through electrical or electrochemical complex erosion – Alin Nioaţă, Florin Ciofu – Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, „IMT Oradea – 2007”, Oradea, Mai 2007, ISSN 1583-0691, CNCSIS „Clasa B+”.
10. The analysis with the help of the finite element method of the forces that appear at the splintering processing worker - Alin NIOAŢĂ, Florin CIOFU, Minodora PASĂRE- Annals of the  University of Oradea,  Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2008,   ISSN 1583 – 0691, CNCSIS "Clasa B+"
11. Establishment of splintering forces for the deep perforation process - Alin NIOAŢĂ, Dan DOBROTĂ, Florin CIOFU - Annals of the  University of Oradea,  Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2008,   ISSN 1583 – 0691, CNCSIS "Clasa B+"
12. Constructive solution of the transfer object used for electric and electrochemical complex erosion processing I – Alin Nioaţă – The 2nd International Conference: Advanced composite materials engineering and Advanced in human body protection to vibrations, COMAT 2008 under FISITA Patronage, Transilvania University of Brasov, Faculry of Mechanical Engineering, 9-11 octomber 2008,Brasov,  ISSN 1844-9336.
13. Constructive solution of the transfer object used for electric and electrochemical complex erosion processing II – Alin Nioaţă – The 2nd International Conference: Advanced composite materials engineering and Advanced in human body protection to vibrations, COMAT 2008 under FISITA Patronage, Transilvania University of Brasov, Faculry of Mechanical Engineering, 9-11 octomber 2008,Brasov,  ISSN 1844-9336.
14.  Mechanical factors influencing the complex erosion processing by introducing the electrolyte through the transfer object - Alin Nioaţă, Dan Dobrotă, Florin Ciofu- Annals of the  University of Oradea,  Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2009,   ISSN 1583 – 0691, CNCSIS "Clasa B+"
15. Experimental pattern of complex erosion  processing by introducing the electrolyte through the transfer object - Alin Nioaţă, Florin Ciofu, Minodora Pasăre - Annals of the  University of Oradea,  Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2009,   ISSN 1583 – 0691, CNCSIS "Clasa B+"

x 5

15 x 5
75 pct

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale                                     

1. Analiza funcţiilor manageriale şi implicarea acestora în conducerea activităţilor industriale specifice „Tehnologiilor Neconvenţionale”- Nioaţă Alin, Dobrotă Dan, Ciofu Florin – Scientific Conference 9th edition November 5-6, 2004 Tîrgu-Jiu, ISBN 973-8436-99-0.
2. Direcţii de cercetare privind abordarea managerială în domeniul „Tehnologiilor Neconvenţionale”- Nioaţă Alin, Dobrotă Dan, Pasăre Minodora – Scientific Conference 9th edition November 5-6, 2004 Tîrgu-Jiu, ISBN 973-8436-99-0.
3. The energetic aspects of the making through complex electrical and electrochemical erosion - Nioaţă Alin, Ciofu Florin, Pasăre Minodora –National conference with international participation NORDTECH 04, Octomber 21-22, 2004 Baia-Mare, ISSN 1224-3264.
4. Lichide anorganice folosite la prelucrările dimensionale prin eroziune complexă – Nioaţă Alin, Ciofu Florin – Scientific Conference 10th edition with international participation, November 4-5, 2005, Tîrgu-Jiu, Gorj, ISBN 973-7637-25-9.
5. Caolinul – mediu de lucru utilizat la prelucrarea prin eroziune electrică complexă – Nioaţă Alin, Ciofu Florin, Dobrotă Dan - Scientific Conference 10th edition with international participation, November 4-5, 2005, Tîrgu-Jiu, Gorj, ISBN 973-7637-25-9.
6. Dimensiunea economică a integrării în Uniunea Europeană – Roxana Mihaela Nioaţă, Alin Nioaţă – Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Globalizare şi Identitate”, Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2-3 iunie 2006, Târgu-Jiu, ISBN (10) 973-742-321-0; ISBN (13) 978-973-742-321-1.
7. Prelucrarea dimensională prin tehnologii neconvenţionale - Nioaţă Alin, Ciofu Florin, Dobrotă Dan –  A-XI-A Ediţie a Conferinţei Ştiinţifice a Facultăţii de Inginerie, cu participare internaţională, Tîrgu-Jiu, 3-4 noiembrie 2006, ISSN 1842-4856.
8.  The effects of cutting tool coating on the surface roughness of AISI 1015 steel depending on cutting parameters – Alin Nioaţă, Florin Ciofu – The XII-th Edition of the International Scientific Conference of the Engineering Faculty, November 23rd – 24th 2007, ISSN 1842-4856.
9. Selection of cutting tools for turning A-Titanium alloy BT5 – Alin Nioaţă, Florin Ciofu, Dan Dobrotă – The XII-th Edition of the International Scientific Conference of the Engineering Faculty, November 23rd – 24th 2007, ISSN 1842-4856.
10 Promotion strategies for Romania’s tourism through Internet - Nioaţă Alin, Nioaţă Roxana Mihaela – 4th International Scientific Conference ECO-TREND 2007, Economics and Globalization, 23-24 November, 2007, Târgu-Jiu, Romania, ISSN 1842-4856.
11. Development strategies of several Romanian tourism regions in the current phase - Nioaţă Roxana Mihaela, Nioaţă Alin – 4th International Scientific Conference ECO-TREND 2007, Economics and Globalization, 23-24 November, 2007, Târgu-Jiu, Romania, ISSN 1842-4856.
12.  Promotion of strategic management – condition of adaptation at the change of the enterprises - Alin Nioaţă, Dan Dobrotă, Ciofu Florin - The XIIIth Edition of the International Conference of the Engineering Faculty, Annals of the „Constantin Brâncusi” University, Engineering series No. 2/2008, November 07th-08th 2008, Târgu-Jiu, ISSN 1844-4856.
13.  Method standard-cost in the variant unique standard-cost, direction of perfection of the calculation of costs in the industry of building machines - Alin Nioaţă, Ciofu Florin –The XIIIth Edition of the International Conference of the Engineering Faculty, Annals of the „Constantin Brâncusi” University, Engineering series No. 2/2008, November 07th-08th 2008, Târgu-Jiu, ISSN 1844-4856.

x 5

13 x 5
65 pct

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                 

-

x 5

0

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI   (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective   editoriale internaţionale

-

X 20

0

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)                         

-

X 10

0

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                

-

X 20

0

4. Premii ale Academiei Române

-

X 20

0

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

-

X 10

0

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Titlul de doctor obţinut în iulie 2007

X 10

10

Total = 170 puncte

PROF. UNIV. DR. ING. LUCA LILIANA

LUCRARILE  PUBLICATE IN PERIOADA 2005-2009

1. Luca L, Popescu I. – Problems regarding the structure and kinematics of some Artobolevskii conicograph-I. European Conference „Transcom 2005”, Zilina, june 2005, Slovak Republik.
2. Luca Liliana  – Problems regarding the structure and kinematics of some Artobolevskii conicograph-II. European Conference „Transcom 2005”, Zilina, june 2005, Slovak Republik.
3. Luca L, Popescu I, Cîrţînă L.M. –The structure and kinematics of
Kaminski ‘s conicograph.  European Conference „Transcom 2005”, Zilina, june 2005, Slovak Republik.
4. Luca L, Popescu I,- the structure, the Kinematic and the verification of a conicograph mechanism – Boguslavskii type. International Symposium „ SYROM 2005”, Bucureşti , septembrie, 2005.
5. Luca L, Cirtina L, Radulescu C.- Structura si cinematica unor conicografe. Scientific conference 10-th edition, Univ. Constantin Brancusi Tg-Jiu, nov. 2005. ISBN 973-7637-25-9.
6.Luca L., Popescu I., Asupra unor  mecanisme cardiografe. Simpozion cu participare internationala PRASIC 2006, Brasov.

7.Luca L., The study of a cissoids graph mechanism. Simpozion international SIMPRO 2006, Petrosani.

8.Luca L., Cirtina L., Radulescu C.-Asupra desfasurarii paraboloidului. The XI-th Edition the International Scientific Conference of The Engineering Faculty, Nov. 2006, TG-Jiu.ISSN 1842-4856.

9. Luca L, Popescu I., Sass L.-Proiectarea si reciclarea ambalajelor – factori importanti la proiectarea produselor mecanice. Firt International Symposium MECHANICAL ENGINEERING AND ENVIRONMENT, Craiova, oct.2006.

10. Sass L., Popescu I., Luca L..-Geometria , estetica si mediul. Firt International Symposium MECHANICAL ENGINEERING AND ENVIRONMENT, Craiova, oct.2006.

11.Luca.L.,Popescu I.,Cirtina L., The structural synthesis of the mechanisms with one or two dyads and two conducting elements.  Annals of the Oradea University, vol III, ISSN, clasa B+,  iunie, 2007, IMT Oradea 2007.

12.Preoteasa, T., Luca, L., Popescu A.-The synthesis  of one mechanism build from one geometrical places problem. The XII-th Edition the International Scientific Conference of The Engineering Faculty, Nov. 2007, Tg-Jiu.ISSN 1842-4856.

 13.Luca, L., Preoteasa, T., Popescu A.-The cinematique posibilities of one mechanism build from one geometrical places problem. The XII-th Edition the International Scientific Conference of The Engineering Faculty, Nov. 2007,Tg-Jiu.ISSN 1842-4856.

14. Luca,L. , Cirtina, L.-The study of a mechanism which is formed by two cog wheels in gearing with a RRR dyad. TRANSCOM 2007.Zilina, Slovak Republik..

15. Luca L., Ghimisi S.-The study of a mechanism which generates curves of 3 and 4 degrees. . Annalls of the Oradea University,2008. ISSN 1583-0691, clasa B+.

16. Luca L.- Influenta globalizarii asupra proiectarii mecanice.Sesiune de Comunicari Stiintifice cu participare Internationala  „Societatea Cunoasterii si Progresul Democratiei” Universitatea Constantin Brancusi Tg-Jiu, iunie, 2008.
Analele Universitatii. Seria Inginerie, nr. 1/2008.(C).

17.Popescu I., Mitsti Sevasti, Luca L., Buneci M.- Considerations regarding spatial cam mechanisms of 1578. The XII-th Edition the International Scientific Conference of The Engineering Faculty .Analele Univ. Constantin Brancusi  Tg-Jiu,Seria Inginerie,  nr.2/2008.

18.  Mitsti Sevasti, Luca L., Popescu I.-Determination of a peg movement  of a spatial conic cam mechanism of 1578. The XIII-th Edition the International Scientific Conference of The Engineering Faculty .Analele Univ. Constantin Brancusi  Tg-Jiu,Seria Inginerie,  nr.2/2008.

19.  Luca L., Popescu I.-Consideration of the precision of some resolving methods of some differential equations, applications on mechanisms. The XIII-th Edition the International Scientific Conference of The Engineering Faculty Analele Univ. Constantin Brancusi  Tg-Jiu,Seria Inginerie,  nr.2/2008.

20.Luca, L. , Popescu I.-Creativitate şi eficienţă în predarea Teoriei mecanismelor şi a maşinilor.(I). Sesiunea de comunicari stiinţifice cu participare internaţională „Creativitate şi eficienţă în educaţie. Congresul educaţiei.”UCB , mai 2009.

21.Luca, L. , Popescu I.-Creativitate şi eficienţă în predarea Teoriei mecanismelor şi a maşinilor.(II). Sesiunea de comunicari stiinţifice cu participare internaţională „Creativitate şi eficienţă în educaţie. Congresul educaţiei.”UCB , mai 2009.

21lucrari x 5puncte/lucr=105 PUNCTE

Contract de cercetare

1.Contract de cercetare ştiinţifică nr. 299 C/2004.
„ Studii de implementare a metodelor moderne a calităţii şi control dimensional.”
Contract cu derulare in 2004 si 2005   si finalizat prin plata la UCB  a valorii totale a contractului de 12 00 lei.
Luca Liliana- responsabil de contract
=20 puncte
2. Grant in competitie interna 2009 , tip E– director Liliana Luca - VAL 31700 LEI
Tema- Modernizarea infrastructurii de cercetare in scopul abordarii de noi studii in domeniul masurarilor tehnice de inalta precizie .
=20 puncte
Titlul de doctor , 2000. = 10 puncte
TOTAL =165 PUNCTE

 

CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare Centrelor de Cercetare din cadrul Universitatii Constantin Brancuşi din Târgu Jiu

Ş.l.dr.ing. Mihuţ Nicoleta - Maria

Criteriul

Justificare

Factor de importanţă

Puncte

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)                                                          

-

x 30

0

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

-

x 5

0

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI

-

x 5

0

4. Brevete de invenţie                                                  

-

x 30

0

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                     

-

x 5

0

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,   bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii
prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitate    de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                     

1. Contract nr. 306C/20.07.2004 între Universitatea „C-tin Brâncuşi” Tg-Jiu şi S.C. Uzina de reparaţii S.A. Târgu-Jiu:  „Cercetări privind creşterea capacităţii de transport la benzile transportoare prin îmbunătăţirea sistemului de predare-primire a materialului în punctul de transfer”  - responsabil contract, Mihuţ Nicoleta

x 20

20 pct

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate   fără cotaţie ISI (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)

1. Mihuţ N., Pasăre M., - „Proposals regarding the impruvement of discharge of solids, using the rubber conveyor belt”,  IMT Oradea - 2007, May 29th - May 30th, 2007.
2. Mihuţ N., Pasăre M., - „Measuring  and control for the efficiency of handled material on high capacity driving bands by using ultrasonic sensors”,  IMT Oradea - 2007, May 29th - May 30th, 2008.
3. Mihuţ N., Mihăiţă Gh., Pasăre M. M., - “The study of dynamic instability of the structures from bars with thin walls supported on elastic environment”,   Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, CD-Rom Edition, Universitatea din Oradea, 2008.
4. Mihuţ N., Mihăiţă Gh., Pasăre M. M., - “Over the pulsation of own vibrations of bars structures with thin walls supported on elastic environment”,   Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological engineering, Universitatea din Oradea, 2008.
5. Nicoleta Maria Mihuţ, Minodora Pasăre, - "Control and monitorization of technological parameters of transport by conveyor belt", Annual Session of Scientific Papers IMT Oradea – 2009, Oradea, May 28-29th.
6. Nicoleta Maria Mihuţ, Minodora Pasăre, - "The inertia forces acting to the thin walled bars with open sections in the processes of mechanical vibration", Annual Session of Scientific Papers IMT Oradea – 2009, Oradea, May 28-29th.

x 5

6x5= 30 pct

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale                                     

1. Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M.,  - „Experimentally results obtain of estimation of quantity of material transported by conveyor belt”, TRANSCOM 2005, ZILINA, SLOVAK REPUBLIC.
2. Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M., - Determinarea indirectă a debitului de material transportat prin măsurarea parametrilor energetici ai benzii transportoare”, Conferinţa cu participare internaţională „Gorjeanul în mileniul trei”, Tg-Jiu, Romania, 18-19 November 2005.
3. Mihăiţă Gh., Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M., - “Metoda reacţiunilor dinamice în calculul frecvenţelor vibraţiilor proprii ale cadrelor din bare cu pereţi subţiri de secţiuni deschise”, Conferinţa cu participare internaţională „Gorjeanul în mileniul trei” , Tg-Jiu, Romania, 18-19 November 2005.
4. Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M.,  - „Equipment for the estimation of the volume of material transported by conveyor belt”, The 5th International Scientific Conference on Naval Technologies TEHNONAV 2006, Ovidius University Of Constanţa, Faculty of Mechanical Industrial and Maritime Engeneering, 19 - 21 May 2006, Constanţa, Romania.
5. Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M., “Equipment for the estimation of the quantity of excavating material transported by conveyor belt, utilizing an unconventional method”, 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2006, Budva, Serbia and Montenegro.
7. Simionescu (Mihuţ)  N., Păsculescu M., - “The improvement of the constructive parameters of endless conveyer belt”, Universitaria SIMPRO Petroşani 13-14 octombrie 2006.
8. Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M., Popa R., - „Studiu privind efectul infiltraţiilor asupra aşezărilor umane din zona Turceni - Gorj”, A-XI-a ediţie a conferinţei ştinţifice a Facultăţii de Inginerie cu participare internaţională, Tg-Jiu, 3-4 Noiembrie 2006. 
9. Mihăiţă Gh., Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M., - „Asupra calculului parametrului critic al forţelor pentru cadrele din barele cu pereţi subţiri de secţiuni deschise”, A-XI-a ediţie a conferinţei ştinţifice a Facultăţii de Inginerie cu participare internaţională, Tg-Jiu, 3-4 Noiembrie 2006.
10. Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M., Rădulescu C., - „Over the eperimentally methods of determination of the quantity of material transported by conveyor belt”, TRANSCOM 2007, ZILINA, SLOVAK REPUBLIC.
11. Mihăiţă Gh., Simionescu (Mihuţ)  N., Pasăre M., - „ The influence coefficients for the dynamic calculation of frameworks made of thin walled bars with open sections”, A-XII-a ediţie a conferinţei ştinţifice a Facultăţii de Inginerie cu participare internaţională, Tg-Jiu, 23-24 Noiembrie 2007.
12. Nicoleta Maria Mihuţ, Minodora Pasăre, - "The impruvement of tehnological parameters for the conveyor belt by the optimization of conveyance report of the transmitting mechanism", Simpozionul International Multidisciplinar "Universitaria Simpro",  16-17 octombrie, Petrosani 2008.
13. Nicoleta Maria Mihuţ, Gheorghe Mihăiţă, Minodora Pasăre, - "The influence coefficients utilizing for the double embedded bar and the embedded articulate bar", a XIII-a Ediţie a Conferinţei Ştiinţifice cu Participare Internatională a Facultăţii de Inginerie, Tg-Jiu, 7-8 noiembrie 2008.
14. Mihuţ Nicoleta, Mihăiţă Gheorghe, - „The study of dynamic instability for the bars with thin walls”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Creativitate şi eficienţă în educaţie”, Tg-Jiu, 28-30 Mai 2009.

x 5

14x5= 70 pct

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                 

-

x 5

0

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI   (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective   editoriale internaţionale

-

X 20

0

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)                         

-

X 10

0

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                

-

X 20

0

4. Premii ale Academiei Române

-

X 20

0

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

-

X 10

0

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Titlul de doctor

X 10

10

Total = 130 puncte

 

CRITERII ŞI STANDARDE
de evaluare pentru atestare şi acreditare Centrelor de Cercetare din cadrul Universitatii Constantin Brancuşi din Târgu Jiu

Ş.l.dr.ing.CIOFU FLORIN

Criteriul

Justificare

Factor de importanţă

Puncte

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI*)                                                          

-

x 30

0

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI

-

x 5

0

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI

-

x 5

0

4. Brevete de invenţie                                                 

-

x 30

0

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                     

-

x 5

0

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare,   bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii
prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitate    de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                     

-

x 20

0

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate   fără cotaţie ISI (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)

1. Technology of sintering, heat-treatment process; alloy formation in a heterogeneoues system under the action of an electric current – Florin Ciofu, Alin Nioaţă- Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering,Oradea, Mai 2005, ISSN 1583-0691, CNCSIS accreditation 2002
2. Thermoelectric properties of textured P-type (Bi,Sb)2Te3 fabricated by spark plasma sintering – Ciofu Florin, Nioaţă Alin – Conferinţa Internaţională, “Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare” – „TMCR – 2006”, Iaşi 25 – 28 mai 2006, ISSN 1011-2855.
3. Morphology and hardness of a steel surface layer after electric – spark alloying with TiN – Ni alloyis – Ciofu Florin, Nioaţă Alin – Conferinţa Internaţională, “Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare” – „TMCR – 2006”, Iaşi 25 – 28 mai 2006, ISSN 1011-2855.
4. Spark – Plasma sintering (SPS) of various conventional and nanostructured powders – Ciofu Florin, Nioaţă Alin –Annual session of scientific papers “IMT ORADEA – 2006” – Oradea, 18 – 19 Mai, 2006, ISSN 1583-0691, CNCSIS clasa B.
5. Densification of Al2O3 powder using spark plasma sintering (SPS) - Ciofu Florin, Nioaţă Alin –Annual session of scientific papers “IMT ORADEA – 2006” – Oradea, 18 – 19 Mai, 2006, ISSN 1583-0691, CNCSIS clasa B

6. Properties of various textured fabricated by spark plasma sintering - Florin Ciofu, Nioaţă Alin – The 13th International Conference of Nonconventional Tehnologies, May 17-18, 2007, Iaşi, România, publicată în Revista de Tehnologii Neconvenţionale, nr 3, Editura PIM, ISSN 1454-3087.
7. Phase composition of electrospark tungsten carbide-based coatings after heating and isothermal soaking - Ciofu Florin, Nioaţă Alin - Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, „IMT Oradea – 2007”, Oradea, Mai 2007, ISSN 1583-0691, CNCSIS „Clasa B+”.
8. Mechanics of powder material compaction – Ciofu Florin, Nioaţă Alin - Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, „IMT Oradea – 2007”, Oradea, Mai 2007, ISSN 1583-0691, CNCSIS „Clasa B+”.
9. Isarie C., Nemeş T., Ciofu Florin, Popescu F., Properties and characteristics of parts obtained by laser sintering of titanium powder mixtures., 11th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September, 2007.
10. . The determination of the thermic field equations at the laser deposition - Florin Ciofu, Alin Nioaţă - Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, „IMT Oradea – 2008”, Oradea, Mai 2008, ISSN 1583-0691, CNCSIS „Clasa B+”.
11. The similitude theory applied for the study of the heat transmission in case of the laser deposition - Florin Ciofu, Alin Nioaţă - Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, „IMT Oradea – 2008”, Oradea, Mai 2008, ISSN 1583-0691, CNCSIS „Clasa B+”.
12. Experimental studies on the laser depositions of the al2o3 powder on the plane surfaces - Florin Ciofu, Alin Nioaţă , Annals of the  University of Oradea,  Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2009,  CNCSIS "Clasa B+"
13. Experimental studies on  the laser deposits with al2o­3  powder on cylindric surfaces - Florin Ciofu, Alin Nioaţă, Annals of the  University of Oradea,  Fascicle of Management and Technological Engineering, IMT Oradea 2009,  CNCSIS "Clasa B+"

x 5

13 x 5
65 pct

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale                                     

1.Obţinerea unor organe de maşini din pulberi metalice prin procedeul de sintermatriţare - Ciofu Florin, Nioaţă Alin, Dobrotă Dan, – Scientific Conference 9th edition November, 5-6, 2004 Tîrgu-Jiu, ISBN 973-8436-99-0.
2. Electrosinterizarea compuşilor din pulberi de fier – Ciofu Florin, Nioaţă Alin - Scientific Conference 10th edition with international participation, November 4-5, 2005, Tîrgu-Jiu, Gorj, ISBN 973-7637-25-9.
3. Obţinerea aliajelor din pulberi metalice într-un sistem heterogen sub acţiunea curentului electric – Ciofu Florin, Nioaţă Alin - Scientific Conference 10th edition with international participation, November 4-5, 2005, Tîrgu-Jiu, Gorj, ISBN 973-7637-25-9.
4. Technological bases of the preparation, structure and properties of powder steels sintered by electric contact heating of annular specimens - Ciofu Florin, Nioaţă Alin - A XI-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a Facultăţii de inginerie, cu participare internaţională, Tg-Jiu   3-4 Noiembrie 2006, ISSN 1842-4856.
5. Electric rolling of powder materials with a dielectric phase - Ciofu Florin, Nioaţă Alin  - A XI-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a Facultăţii de inginerie, cu participare internaţională, Tg-Jiu   3-4 Noiembrie 2006, ISSN 1842-4856.
6. Highly precise pulsed selective laser sintering of Metallic powders. - Ciofu Florin, Nioaţă Alin, Dobrotă Dan,  - Scientific Conference 12th edition , November 23-24, 2007, Tg-Jiu, ISSN 1842-4856
7. Achieving the potential of direct fabrication with lasers  - Ciofu Florin, Nioaţă Alin, - Scientific Conference 12th edition , November 23-24, 2007, Tg-Jiu, ISSN 1842-4856
8. Experimental studies on the laser depositions of the powder mixtures on the plane surfaces - Ciofu Florin, Nioaţă Alin –Scientific Conference 13th Edition, November 07-08, 2008, Tg-Jiu, Annals of the „Constantin Brâncuşi” nr.2, pag.117-122; ISSN 1844-4856, CNCSIS 718, Clasa C
9. Experimental studies on the laser depositions of the powder mixtures on cylindrical surfaces - Ciofu Florin, Nioaţă Alin –Scientific Conference 13th Edition, November 07-08, 2008, Tg-Jiu, Annals of the „Constantin Brâncuşi” nr.2, pag.123-126; ISSN 1844-4856, CNCSIS 718, Clasa C

x 5

9 x 5
45 pct

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                 

-

x 5

0

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI   (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective   editoriale internaţionale

-

X 20

0

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B şi B+ în clasificarea CNCSIS)                         

-

X 10

0

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                

-

X 20

0

4. Premii ale Academiei Române

-

X 20

0

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

-

X 10

0

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Titlul de doctor obţinut în noiembrie 2007

X 10

10

Total = 120 puncte

 FIŞA DE AUTOEVALUARE A CERCETARII ŞTIINŢIFICE

 

Nume şi prenume Liviu Marius Cirtina

1. Cîrţînă, L.M., Rădulescu, C.-  Contribuţii privind elaborarea unei metodologii de rezolvare a lanţurilor de dimensiuni formate la asamblare, Annals of the University „Constantin Brâncuşi” of Târgu Jiu, 2008, ISSN 1842-4856

2. Cîrţînă, L.M., Militaru, C.,   Rădulescu, C. Establishing dimensional chains when mouting a shaft and  sackat using special  devices.Part II,  Scientific Conference – 11-th  edition–with international participation,Tg-Jiu,  Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”  november 7-8,  2008,  ISSN 1844-4856..
3.Cîrţînă, L.M., Militaru, C.,   Rădulescu, C. Aspects regarding the solution of complex size chains formed in plants in hard machines industry - Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională ,,Creativitate şi eficienţă în educaţie”  28 mai – 30 mai 2009 Târgu-Jiu
4.Cîrţînă, L.M., Rădulescu, C. – Cercetari privind optimizarea lanturilor de dimensiuni pentru dispozitive de gaurit, 2nd Symposium ,, Durability and Fiability of Mechanical Systems” Targu –Jiu, Romania,, 22-23may 2009 ISBN 978-973-144-271
5. Cîrţînă Liviu, Dobrotă Dan, Tauru Cristina, Control for the equipment of endowment honing machines having as a measuring capacity the mai force, Transcom 2007 7-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transportion and Telecommunications, ISBN 80-8070-418-X, Slovacia,  2007
6. Cîrţînă L.M., Ghimişi Şt., Dobrotă D.- Cercetări privind optimizarea lanţului de dimensiuni ce determină paralelismul dintre axele arborilor unui unui reductor, Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare, vol. 3, Editura U.T.M. Chişinău, 2005, ISBN 9975-9875-6-7, pag. 200-204.
7. Cîrţînă L.M., Ghimişi Şt., Luca L. – Cercetări privind optimizarea lanţului de dimensiuni de la un subansamblu de tip rolă, Tehnologii Moderne, Calitate, Restructurare, vol. 3, Editura U.T.M. Chişinău, 2005, ISBN 9975-9875-6-7, pag. 204-208.
8. Cîrţînă L.M., Ghimişi Şt., Luca L.-The solving the chains of dimensions by the statistic methods, Proceedings of the 3rd Youth Simposium on Experimental Solid Mechanics, 12-15 May, 2004, Poretta Terme, Bologna University, Italy, ISBN 88-901080-0-3, pag.13-15.
9. Rădulescu C.,  Militaru C., Cîrţînă L.M.- Contributions looking the improvment of the programme designed for solving the dimensional chaines of sizes, 8-th International Conference, Researches and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2008, 14-17 sept. Uzice, Serbia.
10. Rădulescu C., Militaru C., Cîrţînă L. M.- Considerations on some specific aspects when solving the tech nological dimensions chains, Annals of the Oradea University, vol VI, ISSN 1583-0691, clasa B+, pag. 1737-1741, Oradea 2008.
11. Rădulescu C., Militaru C., Cîrţînă L. M.-  Transforming source data into average values and solving the verifications issues for dimensions chains, Annals of the Oradea University, vol VI, ISSN 1583-0691, clasa B+, pag. 1742-1745, Oradea 2008.
12. Militaru C., Cîrţînă L. M.,  Rădulescu C. – The solution of the algorithm for solving the dimensional chains during the designing course, 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, May, 14-17, 2008, Wojcieszyce, Poland.
13. Rădulescu C., Cîrţînă L.M., Luca L.– Unele aspecte privind modul de implementare a conceptului TPM şi compararea acestuia cu MQT, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” Tg Jiu, noiembrie 2006, ISSN 1842-4856, pag. 79-84.
14. Militaru C., Cîrţînă L.M., Rădulescu C. – Researches about statistical developing a complex chain of dimensions, Proceedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Technologies, Editura Academiei Române, 2005, ISBN 973-27-1254-6, pag.203-206.
15. Rădulescu C., Cîrţînă L., Luca  L.- Folosirea mulţimilor fuzzy pentru modelarea optimizării deciziilor, Conferinţa cu participare internaţională Gorjeanul în mileniul III, Tg-Jiu, oct. 2005, Editura Gorjeanul, ISBN 973-7675-02-09.
 
Total puncte 15x5=75 puncte
 Doctorat                 10 puncte
                                  85 puncte

1) Membrii centrului au luat la cunoştinţă faptul că nu pot face parte decât dintr-un centru de cercetare ce îşi desfăşoară activitate în cadrul Universităţii Constantin Brancuşi. 

 

 

 

HOME
PREZENTARE
CRITERII STANDARDE
MEMBRI
PERFECTIONARE
INFRASTRUCTURA
STATUT
STRATEGIE
SIMPOZION
 
Copyright 2011 utgjiu.ro
Toate drepturile rezervate