Books-lecture notes

  • Carmen Bărbăcioru, Matematici aplicate în economie, Editura Universitaria, Craiova, 2001.

  • Carmen Bărbăcioru, Matematica pentru economişti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

  • Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-teorie şi aplicaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

  • Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-culegere de probleme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

  • Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale (Operational Research)- Lecture Notes (in Romanian), 2008/2009.

  • Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale (Operational Research), Editura Academica Brâncuşi, 2009.

  • Carmen Bărbăcioru, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică (Theory of Probability and Mathematical Statistics)- Lecture Notes (in Romanian), 2010; 2011 updated.

  • Carmen Bărbăcioru, Prelucrarea datelor (Data processing) , Editura Academica Brâncuşi, 2013.

  • Carmen Bărbăcioru, Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială (Linear algebra, analytic and differential geometry)- Lecture Notes (in Romanian), 2015.