Selected publications of Carmen Bărbăcioru

 1. Cătălin Bărbăcioru and Carmen Bărbăcioru, Pseudocomplemented distributive lattices with finite co-irreducible dimension, An. Univ. Craiova, Ser. Mat. Inf. 19(1991-2), 36-40 (1994). MR1650176, Zbl 0846.06008.

 2. Carmen Bărbăcioru,Analiza statistică a principalilor factori de poluare , Analele Universităţii din Constantin Brâncuşi dinTârgu-Jiu, nr. 1, 1994.

 3. Cătălin Bărbăcioru and Carmen Bărbăcioru, The topology of implicative BCK-Algebras, Math. Japon. 41 (1995), no. 3, 595-601. MR1339022 (96c:06031).

 4. Carmen Bărbăcioru, Echivalenţa operaţiunilor financiare īn regim de dobāndă simplă, Analele Universităţii din Constantin Brâncuşi dinTârgu-Jiu, ediţia a- XI-a , Ştiinţe Economice, 2000, pag. 356-361.

 5. Carmen Bărbăcioru, Capitaluri echivalente, Analele Universităţii din Constantin Brâncuşi dinTârgu-Jiu, ediţia a- XI-a , Ştiinţe Economice, 2000, pag 346-351.

 6. Carmen Bărbăcioru, Operaţiunea de leasing , Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice, dinTârgu-Jiu, 2001, vol 3, secţiunea 3, pag 41-43.

 7. Carmen Bărbăcioru, Uzufructul total şi nuda proprietate totală, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice, dinTârgu-Jiu, 2001, vol 3, secţiunea 3, pag 110-113.

 8. C. Bărbăcioru and A. Şchiopoiu Burlea, Une vue d'ensemble sur les forces de travail en Europe, Proceedings vol. I, The 28 th. Annual Congress of the American Romanian, Târgu-Jiu, 2003, pag. 607-610.

 9. A. Şchiopoiu Burlea and C. Bărbăcioru, The Relationship between Knowledge Management and The Collective Intelligence, Information & Knowledge Age, The Proceedings of the seventh international Conference on Informatics in Economy, Bucharest, may 2005, pag 718-723.

 10. Carmen Bărbăcioru, Integral mean for fuzzy random variables, Creative Math. & Inf., 17 (2008), no. 3, 293 - 297.


go to the beginning of the list

Books-lecture notes
 1. Carmen Bărbăcioru, Matematici aplicate în economie, Editura Universitaria, Craiova, 2001.

 2. Carmen Bărbăcioru, Matematica pentru economişti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

 3. Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-teorie şi aplicaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

 4. Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-culegere de probleme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

 5. Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale (Operational Research)- Lecture Notes (in Romanian), 2008/2009.

 6. Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale (Operational Research), Editura Academica Brâncuşi, 2009.

 7. Carmen Bărbăcioru, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică (Theory of Probability and Mathematical Statistics)- Lecture Notes (in Romanian), 2010; 2011 updated.

 8. Carmen Bărbăcioru, Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială (Linear algebra, analytic and differential geometry)- Lecture Notes (in Romanian), 2015.