Manuale de specialitate pentru învăţământul superior

  • Carmen Bărbăcioru, Matematici aplicate în economie, Editura Universitaria, Craiova, 2001.

  • Carmen Bărbăcioru, Matematica pentru economişti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

  • Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-teorie şi aplicaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

  • Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-culegere de probleme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

  • Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale - Curs şi aplicaţii, 2008/2009.

  • Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale, Editura Academica Brâncuşi, 2009.

  • Carmen Bărbăcioru, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică - Curs şi aplicaţii, 2010; actualizare 2011.

  • Carmen Bărbăcioru, Prelucrarea datelor, Editura Academica Brâncuşi, 2013.

  • Carmen Bărbăcioru, Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială - Curs şi aplicaţii, 2015.