Lista de publicaţii (selecţie) - Carmen Bărbăcioru

 1. Cătălin Bărbăcioru and Carmen Bărbăcioru, Pseudocomplemented distributive lattices with finite co-irreducible dimension, An. Univ. Craiova, Ser. Mat. Inf. 19(1991-2), 36-40 (1994). MR1650176, Zbl 0846.06008.

 2. Carmen Bărbăcioru,Analiza statistică a principalilor factori de poluare , Analele Universităţii din Constantin Brâncuşi dinTârgu-Jiu, nr. 1, 1994.

 3. Cătălin Bărbăcioru and Carmen Bărbăcioru, The topology of implicative BCK-Algebras, Math. Japon. 41 (1995), no. 3, 595-601. MR1339022 (96c:06031).

 4. Carmen Bărbăcioru, Echivalenţa operaţiunilor financiare īn regim de dobāndă simplă, Analele Universităţii din Constantin Brâncuşi dinTârgu-Jiu, ediţia a- XI-a , Ştiinţe Economice, 2000, pag. 356-361.

 5. Carmen Bărbăcioru, Capitaluri echivalente, Analele Universităţii din Constantin Brâncuşi dinTârgu-Jiu, ediţia a- XI-a , Ştiinţe Economice, 2000, pag 346-351.

 6. Carmen Bărbăcioru, Operaţiunea de leasing , Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice, dinTârgu-Jiu, 2001, vol 3, secţiunea 3, pag 41-43.

 7. Carmen Bărbăcioru, Uzufructul total şi nuda proprietate totală, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Economice, dinTârgu-Jiu, 2001, vol 3, secţiunea 3, pag 110-113.

 8. C. Bărbăcioru and A. Şchiopoiu Burlea, Une vue d'ensemble sur les forces de travail en Europe, Proceedings vol. I, The 28 th. Annual Congress of the American Romanian, Târgu-Jiu, 2003, pag. 607-610.

 9. A. Şchiopoiu Burlea and C. Bărbăcioru, The Relationship between Knowledge Management and The Collective Intelligence, Information & Knowledge Age, The Proceedings of the seventh international Conference on Informatics in Economy, Bucharest, may 2005, pag 718-723.

 10. Carmen Bărbăcioru, Integral mean for fuzzy random variables, Creative Math. & Inf., 17 (2008), no. 3, 293 - 297.


mergi la începutul listei de articole

Manuale de specialitate pentru învăţământul superior

 1. Carmen Bărbăcioru, Matematici aplicate în economie, Editura Universitaria, Craiova, 2001.

 2. Carmen Bărbăcioru, Matematica pentru economişti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003.

 3. Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-teorie şi aplicaţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

 4. Carmen Bărbăcioru, Matematici financiare-culegere de probleme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

 5. Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale - Curs şi aplicaţii, 2008/2009.

 6. Carmen Bărbăcioru, Cercetări Operaţionale, Editura Academica Brâncuşi, 2009.

 7. Carmen Bărbăcioru, Teoria probabilităţilor şi statistică matematică - Curs şi aplicaţii, 2010; actualizare 2011.

 8. Carmen Bărbăcioru, Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială - Curs şi aplicaţii, 2015.