Participation in research projects-as member of the reseach team


The promotion of scientific research concerning: operator models and applications, grant CEEX (module: The promotion of participation to research European and international programs; type: Increasing institutional and research programs visibility) from the Romanian Ministry of Education and Research, code PR-D11-PT00-48/2005, accepted for funding.

Proprietăţi calitative ale proceselor evolutive cu control în spaţii Banach, grant CNCSIS (Romanian National Council for Research in High Education), codes: 246/2002, 249/2003, 2004 (project manager Prof. dr. M. Megan, West University of Timişoara)

Comportări asimptotice pentru sisteme cu control în spaţii infinit dimensionale, grant CNCSIS (Romanian National Council for Research in High Education), codes: 21/1999, 849/2000, 305/2001 (project manager Prof. dr. M. Megan, West University of Timişoara)
Participation in contracts with local enterprises - as member of the reseach team


Studiu privind posibilităţtile de ridicare a eficienţei energetice a preselor de vulcanizat benzi de la S.C. Artego S. A. Târgu-Jiu, contract no 28/C - 21.07.2003 (project manager Prof. dr. V. Paliţă, UCB). Beneficiary Artego S.A.