Participarea în proiecte de cercetare - ca membru al echipei

Promovarea cercetării ştiinţifice pe tema : modele operatoriale şi aplicaţii (MODOP), grant CEEX (modulul: Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare; tipul: Creşterea vizibilitătii instituţiilor şi programelor de cercetare), finanţat de MEdC(Ministerul Educaţiei şi Cercetării), cod PR-D11-PT00-48/2005.

Proprietăţi calitative ale proceselor evolutive cu control în spaţii Banach, grant CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior), coduri: 246/2002, 249/2003, 2004 (director de proiect Prof. dr. M. Megan, Universitatea de Vest din Timişoara)

Comportări asimptotice pentru sisteme cu control în spaţii infinit dimensionale, grant CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior), coduri: 21/1999, 849/2000, 305/2001 (director de proiect Prof. dr. M. Megan, Universitatea de Vest din Timişoara)Participarea în contracte cu agenţi economici locali - ca membru al echipei de cercetare


Studiu privind posibilităţtile de ridicare a eficienţei energetice a preselor de vulcanizat benzi de la S.C. Artego S. A. Târgu-Jiu, contract nr. 28/C - 21.07.2003 (director de proiect Prof. dr. V. Paliţă, UCB). Beneficiar Artego S.A.