Participarea în proiecte de cercetare - ca membru al echipei

Promovarea cercetării ştiinţifice pe tema : modele operatoriale şi aplicaţii (MODOP), grant CEEX (modulul: Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare; tipul: Creşterea vizibilitătii instituţiilor şi programelor de cercetare), finanţat de MEdC(Ministerul Educaţiei şi Cercetării), cod PR-D11-PT00-48/2005.

Participarea în contracte cu agenţi economici locali - ca membru al echipei de cercetare


Studiu privind posibilităţtile de ridicare a eficienţei energetice a preselor de vulcanizat benzi de la S.C. Artego S. A. Târgu-Jiu, contract nr. 28/C - 21.07.2003 (director de proiect Prof. dr. V. Paliţă, UCB). Beneficiar Artego S.A.