Departamentul pentru învăţământ la distanţă și formare continuă

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ „EXPERT ACHIZITII PUBLICE ”


Codul COR al ocupaţiei: 241940.

UNITATI DE COMPETENTA:
1. Comunicarea interpersonală
2. Perfecţionarea pregătirii profesionale
3. Utilizarea calculatorului
4. Coordonarea muncii în echipă.
5. Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
6. Elaborarea documentelor de specialitate
7. Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
8. Acordarea consultanţei de specialitate
9. Planificarea achiziţiilor publice.
10. Derularea procedurilor de atribuire
11. Finalizarea procedurilor de atribuire

DURATA DE PREGĂTIRE - 60 ore
TAXA -350 LEI


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.