Departamentul pentru învăţământ la distanţă și formare continuă

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu


PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ „FORMATOR” Acreditat CNFPA 18/49/08.04.2010

1. DATELE DE IDENTIFICARE:
Tipul programului: Perfecţionare
Denumirea ocupaţiei sau specificarea "competenţe comune ocupaţiilor": "Formator"
Codul COR al ocupaţiei: 241205.
Domeniul ocupaţional: Educaţie şi formare profesională, cercetare-proiectare, sport.
Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare): -
Tipul de certificat obţinut: de absolvire

2. OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE:
• pregătirea formării;
• realizarea activităţilor de formare;
• evaluarea participanţilor la formare;
• aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
• marketing-ul formării
• proiectarea programelor de formare
• organizarea programelor şi a stagiilor de formare
• evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

3. DURATA DE PREGĂTIRE
a) pentru pregătirea teoretică: 20 ore
b) pentru pregătirea practică: 40 ore


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.