Departamentul pentru învăţământ la distanţă și formare continuă

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ „MANAGER RESURSE UMANE ”


Codul COR al ocupaţiei: 123207 .

UNITATI DE COMPETENTA
1. Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
2. Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
3. Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
4. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
5. Elaborarea strategiei de resurse umane
6. Monitorizarea costurilor de personal
7. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
8. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
9. Reprezentarea compartimentului de resurse umane

DURATA DE PREGĂTIRE - 60 ore
TAXA -350 LEI


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.