Departamentul pentru învăţământ la distanţă și formare continuă

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ „ MANAGER PROIECT ”


Codul COR al ocupaţiei: 241919 .

UNITATI DE COMPETENTA
1. Stabilirea scopului proiectului
2. Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
3. Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
4. Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
5. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
6. Managementul riscurilor
7. Managementul echipei de proiect
8. Managementul comunicării în cadrul proiectului
9. Managementul calităţii proiectului

DURATA DE PREGĂTIRE - 60 ore
TAXA -350 LEI


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.