Experienţă în managementul proiectelor

Morfisme generalizate de grupoizi (Generalized groupoid morphisms), grant CEEX (Proiecte de cercetare de excelenţă pentru tinerii cercetători), MEdC (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) - ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică), cod ET65/2005, contract nr. 2987/11.10.2005.

Abordarea noţiunilor de simetrie şi spaţiu din perspectiva grupoizilor - grant CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior), cod AT127/2004, contract nr. 33346/29.06.2004 şi contract nr. 34682/24.06.2005.

Participarea în alte proiecte

Aplicaţii complet pozitive, grant CNCSIS cod A1065/2006. Director de proiect: M. Joiţa (Universitatea Bucureşti).

Promovarea cercetării ştiinţifice pe tema : modele operatoriale şi aplicaţii (MODOP), grant CEEX (modulul: Promovarea participării la programele europene şi internaţionale de cercetare; tipul: Creşterea vizibilitătii instituţiilor şi programelor de cercetare), finanţat de MEdC(Ministerul Educaţiei şi Cercetării), cod PR-D11-PT00-48/2005.
  • Director de proiect: D. Popovici (UVT).
  • Un consorţiu cu trei universităţi participă la realizarea acestui proiect: Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)-coordonator, Universitatea Bucureşti (UB)-partener, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu (UCB)-partener.
  • Responsabil ştiinţific al echipei de la UCB: V. Lupulescu
  • Membrii echipei de la UCB: M. Buneci, V.Ungureanu, M. Iovanov, I. Chiriac, C. Bărbăcioru, N. Chiriac, D. Covei, O. Pecingină, G. Gîdei (inginer de sistem), V. Tutilă (responsabil economic).


EU-Postdoc Fellowship, Postdoctoral position in mathematical analysis and applications in quantum mechanics, în cadrul programului Post-doctoral Training Program HPRN-CT-2002-00277 "Analysis and Quantum" (finanţat în FP5), 22 noiembrie 2004 - 21 ianuarie 2005, Universitatea din Varşovia (Department of Mathematical Methods in Physics).