Monografii

  • M. Buneci, Systems of measures on groupoids, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009.

  • M. Buneci, Reprezentări de grupoizi, Editura Mirton Timişoara, 2003.

Manuale de specialitate pentru învăţământul superior

Reprezentări de grupoizi
Prima pagină
Introducere
Cuprins
Capitolul 1. Grupoizi. Morfisme. Acţiuni. (noţiuni algebrice)
Capitolul 2. Măsuri invariante pe grupoizi
Capitolul 3. Produsul de convoluţie pe grupoizi
Capitolul 4. Amenabilitate pentru grupoizi
Capitolul 5. C*-algebre asociate grupoizilor
Bibliografie
TOP
Algebră Liniară: teorie şi aplicaţii
Prima pagină
Introducere
Capitolul 1. Spaţii vectoriale finit dimensionale. (noţiuni algebrice)
Capitolul 2. Vectori liberi
Capitolul 3. Transformări liniare
Capitolul 4. Valori si vectori proprii. Forme canonice ale matricelor si endomorfismelor
Capitolul 5. Spaţii vectoriale euclidiene/unitare
Capitolul 6. Forme liniare, biliniare şi pătratice
Cuprins
Bibliografie
TOP

Metode Numerice - Lucrări de laborator
Coperta
Prima pagină
Cuprins
Noţiuni introductive: Erori. Condiţionare numerică. Stabilitatea algoritmilor. Complexitatea algoritmilor.
L01 - Reprezentarea numerelor întregi în calculator. Erori.
L02 - Reprezentarea numerelor reale în calculator. Erori de rotunjire.
L03 - Introducere în MAPLE - mediu se programare pentru calcule simbolice şi numerice.
L04 - Elemente de programare în MAPLE.
L05 - Aplicaţii ale eliminării gaussiene cu pivotare parţială: Calculul determinantului unei matrice. Rezolvarea sistemelor liniare. Calculul inversei unei matrice.
L06 - Metode iterative de rezolvare a sistemelor liniare.
L07 - Rezolvarea ecuaţiilor neliniare: Metoda punctului fix, Metoda bisecţiei, Metoda coardei.
L08 - Metoda Newton
L09 - Aproximarea funcţiilor. Polinoame de interpolare.
L10 - Aproximarea în medie prin metoda celor mai mici pătrate
L11 - Derivarea aproximativă
L12 - Integrarea numerică
L13 - Valori şi vectori proprii
L14 - Integrarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale şi a sistemelor de ecuaţii diferenţiale ordinare
Bibliografie
TOP

Dezvoltarea sistemelor expert in PROLOG
Coperta
Introducere
Cap. 01 - Deosebiri între programarea logică şi programarea clasică
Cap. 02 - Structura unui program PROLOG
Cap. 03 - Mecanismul de operare în PROLOG
Cap. 04 - Aritmetica în PROLOG
Cap. 05 - Predicate de interacţiune
Cap. 06 - Liste
Cap. 07 - Fişiere şi baze de date dinamice
Cap. 08 - Sisteme expert bazate pe reguli
Cap. 09 - Prelucrarea arborilor şi a grafurilor
Cap. 10 - Reţele semantice
Cap. 11 - Cadre Minski
Bibliografie
TOP