Abordarea noţiunilor de simetrie şi spaţiu din perspectiva grupoizilor


Grant CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior),
cod AT127/2004,
2004- contract nr. 33346/29.06.2004; 2005- contract nr. 34682/24.06.2005.
Director de proiect: Mădălina Roxana Buneci
Membrii echipei: Constantin Cercel, Alina Dincă (studenţi)


Rezumat

Noţiunea de simetrie este importantă în toate ramurile ştiinţei. În prezent este recunoscut faptul că grupurile (şi acţiunile lor) nu sunt suficiente pentru a caracteriza simetria. De exemplu, cu toate că în cazul unor obiecte de tipul cristalelor cu un număr mic de celule unitare, sau a celor pentru care prezenţa golurilor sau substanţelor străine este semnificativă (cum ar fi cristalele din nanotehnologii) putem recunoaşte simetrii, aceste obiecte admit puţine automorfisme netriviale. O posibilitate pentru a descrie aceste simetrii este utilizarea grupoizilor.

Tema principală în acest proiect este studiul algebrelor de convoluţie asociate grupoizilor (mai precis ne propunem să abordăm două probleme deschise legate de C*-algebrele asociate unui grupoid local compact). Aceste algebre joacă un rol important în geometria necomutativă, un domeniu nou în matematică, cu dezvoltare rapidă, ce leagă între ele diverse ramuri ale matematicii şi fizicii. El introduce un nou concept de spaţiu prin unificarea geometriei clasice cu C*-algebrele necomutative.

Un alt scop al acestui proiect este de a familiariza studenţii implicaţi în proiect cu felul în care grupoizii pot măsura simetria, şi de a-i încuraja să aplice acest concept în grafica pe calculator.

Rapoarte
Lista lucrărilor (parţial) suportate din acest grant
Alte lucrări (legate de tema proiectului)
Alte rezultate obţinute în acest proiect

Contantin Cercel şi Alina Dincă (studenţi la Automatică) au fost încurajaţi să participe la conferinţe naţionale şi internaţionale. Astfel ei au obţinut premiul al II-lea la manifestarea ştiinţifică studenţească StudIT 2004 , Timişoara. De asemenea ei au făcut parte din echipa care a obţinut premiul I la şcoala de vară 13th Summer school for image processing (30 iunie-8 iulie 2005, Szeged, Ungaria).
Dar principala realizare este dată de faptul că au învăţat noţiuni matematice noi şi le-au aplicat în domeniul lor de interes.