Morfisme generalizate de grupoizi


Grant CEEX (Proiecte de cercetare de excelenţă pentru tinerii cercetători),
Finanţare: MEdC (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) - ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică),
Cod ET65/2005,
Contract nr. 2987/11.10.2005.
Director de proiect: Mădălina Roxana Buneci (conferenţiar, UCB)
Membrii echipei: Novac Claudiu Chiriac (lector, UCB), Dragoş Pătru Covei (asistent, UCB), Sorin-Mirel Stoian (lector dr., Univesitatea din Petroşani)


Rezumat

Scopul acestui proiect este de a generaliza noţiunea de morfism de grupoizi. Vom introduce aceste morfisme (în sens generalizat) pentru a obţine aplicaţii functoriale de la categorii de grupoizi (înzestraţi cu diverse structuri) la categorii corespunzătoare de C*-algebre. Există un potential ridicat pentru aplicaţii in geometria necomutativă şi în fizică.

Rapoarte
Lista lucrărilor (parţial) suportate din acest grant