Prima pagină
Introducere
Cuprins
Capitolul 1. Spaţii vectoriale finit dimensionale. (noţiuni algebrice)
Capitolul 2. Vectori liberi
Capitolul 3. Transformări liniare
Capitolul 4. Valori si vectori proprii. Forme canonice ale matricelor si endomorfismelor
Capitolul 5. Spaţii vectoriale euclidiene/unitare
Capitolul 6. Forme liniare, biliniare şi pătratice
Bibliografie