Papers-preprints


go to the beginning of the papers list

Books (research)

  • M. Buneci, Systems of measures on groupoids, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009.

  • M. Buneci, Reprezentări de grupoizi (Groupoid Representations), Editura Mirton Timişoara, 2003.

Books-lecture notes