Posturi Didactice & Cercetare

Lista Posturilor

FSE

 1. Profesor universitar – pozitia 5 – Departamentul Management și Administrarea Afacerilor RO / EN
 2. Lector universitar – pozitia 18 – Departamentul Finanțe și Contabilitate – RO

FSJ

 1. Conferențiar universitar – pozitia 9 – Departamentul Științe Juridice și Carieră Judiciară – RO/ EN
 2. Conferențiar universitar – pozitia 10 – Departamentul Științe Juridice și Carieră Judiciară – RO / EN

FSEMP

 1. Conferențiar universitar – pozitia 10 – Departamentului de Litere și Științele Educației – RO/ EN
 2. Conferențiar universitar – pozitia 11 – Departamentului de Litere și Științele Educației – RO / EN
 3. Conferențiar universitar – pozitia 13 – Departamentului de Litere și Științele Educației – RO/ EN
 4. Lector universitar – pozitia 17 – Departamentului de Litere și Științele Educației – RO
 5. Lector universitar – pozitia 13 – Departamentul de Științe Politice și Management Public – RO
 6. Lector universitar – pozitia 14 – Departamentul de Științe Politice și Management Public – RO

FSMC

         Rezultate concurs FSMC – Descarcă

 1. Conferențiar universitar – pozitia 7 – Departamentul de Sănătate și Motricitate – RO/ EN
 2. Conferențiar universitar – pozitia 8 – Departamentul de Sănătate și Motricitateă – RO / EN
 3. Conferențiar universitar – pozitia 9 – Departamentul de Sănătate și Motricitate – RO / EN
 4. Lector universitar – pozitia 21 – Departamentul de Sănătate și Motricitate – RO

IPPASE

Cercetător științific, gradul III – pozitia 5 – Centrul de Cercetare a Dezvoltării – RO

DOSAR DE CONCURS

Ce trebuie sa contina dosarul de concurs ?

UCB – pagina de garda a dosarului

OPIS Dosar concurs

FormularCerere de inscriere concurs

FormularCurriculum Vitae

FormularDeclaratie pe propria raspundere

FormularFişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de Asistent universitar /Asistent de cercetare/Cercetător științific

FormularFişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de Lector universitar / Șef de lucrari/Cercetător științific gradul III

Fișele de verificare pentru posturile de conferențiar universitar/cercetător științific II și profesor universitar/cercetător științific I se întocmesc de către fiecare candidat in funcție de standardele prevăzute în Ordinul de ministru pentru fiecare domeniu in parte, la oare se adaugă; după caz, standardele suplimentare stabilite de consiliul fiecărei facultăți/institut de cercetare. Fișa va avea un format de prezentare clar, care să permită identificarea informațiilor. În coloane paralele vor fi înscrise atât valorile standardelor minimale specifice postului cât și cele îndeplinite de candidat.

FormularLista de referenţi cu datele de contact ale acestora – în cazul concursului pentru posturile de conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul II, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul I

Posturi Didactic-Auxiliare & Nedidactice

Recente (anul 2016)

Director general administrativ în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

13.01.2017: Rezultate contestatii selectie dosare

11.01.2017: Rezultate selecție dosare

21.12.2016: Anunt concurs

Contabil şef  în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

16.12.2016: Rezultate finale

14.12.2016: Rezultate interviu

09.12.2016: Rezultatele probei scrise

05.12.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

15.11.2016: Anunt


Contabil şef/administrator financiar I (S)  în cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

22.06.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

01.07.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

14.06.2016: Anunt


Muncitor lăcătuş mecanic III, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

01.07.2016: Rezultate finale

29.06.2016: Rezultatele interviului

23.06.2016: REZULTATELE PROBEI SCRISE ȘI PROBEI PRACTICE 

15.06.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

30.05.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

19.05.2016: Rezultate proba scrisa

12.05.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

25.04.2016: Anunt


Administrator patrimoniu I (S) în cadrul Cabinetului Preşedintelui Senatului, pe perioadă nedeterminată

24.03.2016: Rezultate finale la concursul pentru postul de administrator patrimoniu

22.03.2016: Rezultate interviu pentru postul de administrator patrimoniu

16.03.2016: Rezultate proba scrisă administrator patrimoniu

10.03.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere


Muncitor lăcătuş mecanic I, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

29.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

02.03.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

04.03.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice 


Administrator financiar III (S) pe perioadă determinată de un an de la data angajării, în cadrul Serviciului Financiar Contabil, la Compartimentul Contabilitate, Cercetare, Proiecte

11.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

18.02.2016: Rezultatele probei scrise

22.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise

24.02.2016: Rezultatele interviului

26.02.2016: Rezultatele finale ale interviului


Secretar facultate III (S) în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

04.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

08.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si  probei practice

19.02.2016: Rezultat final


Tehnician I (M) la Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

27.01.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

29.01.2016: Rezultatele finale ale selecției dosarelor de înscriere

03.02.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice

05.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si probei practice

10.02.2016: Rezultatele interviului

11.02.2016: Rezultatele finale ale interviului

Director general administrativ în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

21.12.2016: Anunt concurs

Contabil şef  în cadrul Direcţiei Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată

16.12.2016: Rezultate finale

14.12.2016: Rezultate interviu

09.12.2016: Rezultatele probei scrise

05.12.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

15.11.2016: Anunt


Contabil şef/administrator financiar I (S)  în cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

22.06.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

01.07.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

14.06.2016: Anunt


Muncitor lăcătuş mecanic III, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

01.07.2016: Rezultate finale

29.06.2016: Rezultatele interviului

23.06.2016: REZULTATELE PROBEI SCRISE ȘI PROBEI PRACTICE 

15.06.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

30.05.2016: Anunt


Administrator financiar II (S) la Compartimentul Contabilitate din cadrul Serviciului Financiar Contabil, pe perioadă nedeterminată

19.05.2016: Rezultate proba scrisa

12.05.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere

25.04.2016: Anunt


Administrator patrimoniu I (S) în cadrul Cabinetului Preşedintelui Senatului, pe perioadă nedeterminată

24.03.2016: Rezultate finale la concursul pentru postul de administrator patrimoniu

22.03.2016: Rezultate interviu pentru postul de administrator patrimoniu

16.03.2016: Rezultate proba scrisă administrator patrimoniu

10.03.2016: Rezultatele selecției dosarelor de înscriere


Muncitor lăcătuş mecanic I, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază

29.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

02.03.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

04.03.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice 


Administrator financiar III (S) pe perioadă determinată de un an de la data angajării, în cadrul Serviciului Financiar Contabil, la Compartimentul Contabilitate, Cercetare, Proiecte

11.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

18.02.2016: Rezultatele probei scrise

22.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise

24.02.2016: Rezultatele interviului

26.02.2016: Rezultatele finale ale interviului


Secretar facultate III (S) în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

04.02.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

08.02.2016: Rezultatele finale ale selectării dosarelor de înscriere

15.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si  probei practice

19.02.2016: Rezultat final


Tehnician I (M) la Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Dezvoltare Durabilă, pe perioadă nedeterminată

27.01.2016: Rezultatele selectării dosarelor de înscriere

29.01.2016: Rezultatele finale ale selecției dosarelor de înscriere

03.02.2016: Rezultatele probei scrise si probei practice

05.02.2016: Rezultatele finale ale probei scrise si probei practice

10.02.2016: Rezultatele interviului

11.02.2016: Rezultatele finale ale interviului

Arhiva

Tehnician laborator Kinetoterapie debutant (M), pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale

30.09.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

02.10.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

06.10.2015: Rezultatele probei scrise

08.10.2015: Rezultatele probei scrise si probei practice

12.10.2015: Rezultatele interviului

14.10.2015: Rezultatele finale


Ingrijitor, pe perioadă determinată în cadrul Direcţiei Generale Administrative, la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii

25.09.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

29.09.2015: Rezultate selecţie dosare de înscriere

02.10.2015: Rezultatele probei scrise

06.10.2015: Rezultatele probei scrise

08.10.2015: Rezultatele interviului

12.10.2015: Rezultatele finale ale interviului

Posturi Promovare

Recente (anul 2016)

Referent debutant în cadrul Compartimentului Informare, Promovare, Comunicare

10.06.2016: Rezultate finale

07.06.2016: Rezultate

20.05.2016: Anunt privind organizarea examenului de promovare 

Arhiva

Administrator patrimoniu debutant (S), în funcţia de administrator patrimoniu III (S) în cadrul Direcţiei Generale Administrative, la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii

03.12.2015: REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE de pe postul de admisistrator patrimoniu debutant (S) pe postul de administrator patrimoniu III (S) la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii din data de 02.12.2015

08.12.2015: REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE de pe postul de administrator patrimoniu debutant (S) pe postul de
administrator patrimoniu III (S) la Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Achiziţii şi Investiţii din data de 02.12.2015


Examen de promovare în grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru postul de:

Referent din cadrul D.R.I.P.C.

Bibliotecar din cadrul Biroului Biblioteci

Secretar din cadrul Departamentului Cercetare Dezvoltare

23.09.2015: REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE în grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru postul de:

Referent din cadrul D.R.I.P.C.

Bibliotecar din cadrul Biroului Biblioteci

Secretar din cadrul Departamentului Cercetare Dezvoltare

25.09.2015: REZULTATE FINALE EXAMEN DE PROMOVARE în grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru postul de:

Referent din cadrul D.R.I.P.C.

Bibliotecar din cadrul Biroului Biblioteci

Secretar din cadrul Departamentului Cercetare Dezvoltare

Posturi Cercetare

Arhiva

Anunt! 27.01.2016

Institutul de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei scoate la concurs pe perioada determinata, urmatorul post:

 • Asistent cercetare (ACS), pozitia 15 – domeniul Ingineria Sistemelor

Postul va fi scos la concurs pe perioada determinata, incepand cu data finalizarii concursului si pana la 30.09.2016.
Pentru desfasurarea concursului va propunem urmatorul calendar:

 • 28.01.2016-10.02.2016 inscrierea candidatilor pentru postul scos la concurs

Concursul va consta din:

 • analizarea rezultatelor stiintifice relevante pentru profilul postului, rezultate prezentate in dosarul de concurs sub forma unei liste de lucrari stiintifice in extenso;
 • verificarea indeplinirii conditiilor de ocupare a posturilor in conformitate cu legislatia in vigoare;

Candidatii vor depune la secretariatul Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei un dosar de concurs ce va cuprinde:

 1. Cererea de inscriere la concurs inregistrata in termenul legal de inscriere, semnata de candidat si datata, care include o declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate in dosar;
 2. Curriculum vitae al candidatului in format tiparit
 3. Lista de lucrari ale candidatului in format tiparit
 4. Copii legalizate ale diplomelor care atesta studiile candidatului
 5. Copia cartii de identitate sau, in cazul in care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate intocmit intr-un scop echivalent cartii de identitate sau pasaportului
 6. Declaratie pe propria raspundere a candidatului in care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in care s-ar afla in cazul castigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate
 7. O propunere de abordare a temei de cercetare cuprinsa in Planul de Cercetare al Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei aferente postului pentru care se inscrie la concurs.