ANUNȚ IMPORTANT!

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere prevederile Hotărârii Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu nr.9/31.03.2022, cadrele didactice care au susținut teza de abilitare, beneficiind de finanțare din partea instituției de învățământ superior, au obligația depunerii tezei respective, la Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” din Municipiul Târgu Jiu, Strada Tineretului, nr.4, județul Gorj, până cel târziu la data de 04.04.2022, ora 10.00.

 

 

Secretar General Senat

Lect.univ.dr. Virgil Ion Popovici