Calendarul privind desfășurarea și organizarea alegerilor pentru membri în Consiliul Facultății, Consiliul Departamentelor și Director de Departament la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale

Calendarul privind desfășurarea și organizarea alegerilor pentru membri în Consiliul Facultății, Consiliul Departamentelor și Director de Departament la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale