HOTĂRÂREA NR. 12
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 24.03.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu preluarea atribuțiilor funcției de decan la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, de către domnul lect. univ. dr. Iulian Pînișoară, în perioada concediului medical al domnului conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu demararea procedurilor privind transferul spațiilor de cazare, etajul II, din clădirea situată în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 132-134, de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu către Inspectoratul Școlar Județean Gorj, în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1837/12.03.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind evaluarea materialelor de studiu pentru programul de studii universitare de licență Drept ID.

Art.4. Se aprobă Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – de la buget” defalcată pe categorii de bunuri și lucrări repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 2047/23.03.2021.

Art.5. Se aprobă punerea la dispoziție a spațiilor necesare desfășurării probei de verificare a cunoștințelor pentru candidații înscriși la concursul de admitere, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1939/16.03.2021.

Art.6. Se aprobă încheierea unui nou Acord de parteneriat între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și S.C. NORTEL-SAT S.R.L.-Televiziunea EMI TV, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1760/10.03.2021.

Art.7. Se aprobă desfășurarea activităților didactice de laborator și seminar în regim on-line, în conformitate cu solicitarea Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 1995/18.03.2021.

Art.8. Se aprobă achiziționarea unor cărți din cadrul Editurii Beladi, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1999/19.03.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC