HOTĂRÂREA NR. 14
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 06.04.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de administrator patrimoniu II (S), ocupat de doamna Bogdan Florentina, în administrator patrimoniu I (S), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 2311/05.04.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de administrator patrimoniu III (S), ocupat de doamna Ciocîrlan Elena Oana, în administrator patrimoniu II (S), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 2314/05.04.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de muncitor-fochist III (G), ocupat de domnul Stăncioi Nicolae, în muncitor-fochist II (G), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 2353/06.04.2021.

Art.4. Se aprobă acțiunile în vederea realizării Planului de măsuri pentru creșterea vizibilității și prestigiului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.5. Se aprobă Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – fonduri speciale” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul 2021, a proiectului cu titlul ”Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, POCU/320/6/21/121030, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 2112/26.03.2021.

Art.6. Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de licență domnului Dolofan-Drăguț C. Vasile, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice, specializarea Administrație Publică, promoția 2009, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2182/31.03.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studenta Boroată G.-C. Roxana-Claudia, programul de studii universitare de licență Asistență de farmacie, anul III, cu 25%, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 2350/06.04.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC