HOTĂRÂREA NR. 2
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 19.01.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu dosarul pentru acordarea prelungirii de activitate, în vederea menținerii calității de titular în învățământul superior în anul universitar 2021-2022, a domnului prof. univ. dr. Adrian Gorun, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 165/12.01.2021.

Art.2. Se avizează și se propun spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatele concursurilor de ocupare a postului de cercetător științific, gradul III, poziția 3 și a postului de asistent de cercetare, poziția 4 din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Cercetare a Calității Societății, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 277/18.01.2021.

Art.3. Se adoptă și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Planul strategic al Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru perioada 2021-2025.

Art.4. Se adoptă și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Planul operațional pentru anul 2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare și a modului în care aceasta a fost utilizată/cheltuită în anul 2020, înregistrat cu nr. 181/12.01.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul anual privind gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii și a rezultatelor inventarierii documentelor școlare (la sfârșitul anului universitar 2019-2020), în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 320/19.01.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rectificarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 283/18.01.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, previzionat pentru anul 2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 266/15.01.2021.

Art.9. Se avizează, cu o abținere și se transmite spre informare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, la data de 31.12.2020, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 264/15.01.2021.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu îndreptarea erorii materiale din Statul de funcții de personal didactic pentru programul de studii universitare de licență Drept ID, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 208/13.01.2021.

Art.11. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situațiile acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul de Litere și Științele Educației, Departamentul Științe Juridice și Carieră Judiciară, Departamentul Științe Politice și Management Public, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la programul de studii universitare de licență Drept ID, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.14. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situațiile acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul de Management și Administrarea Afacerilor și Departamentul de Finanțe și Contabilitate, din cadrul Facultății de Științe Economice.

Art.15. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situațiile acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la Departamentul de Energie, Mediu și Agroturism și Departamentul Inginerie Industrială și Automatică, din cadrul Facultății de Inginerie.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul al II-le al anului universitar 2020-2021, la nivelul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 334/19.01.2021.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 225/13.01.2021.

Art.19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 275/18.01.2021.

Art.20. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la nivelul Facultății de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 322/19.01.2021.

Art.21. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Lista cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 307/19.01.2021.

Art.22. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul sesiunilor de admitere pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul facultăților.

Art.23. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea privind cifra de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, pe facultăți și programe de studii, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 340/19.01.2021.

Art.24. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de administrator financiar II (S), la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 25/05.01.2021.

Art.25. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului în vederea promovării doamnei Săpunaru Candis Raluca, din funcția de referent de specialitate debutant (S) în funcția de referent de specialitate III (S) la Cabinet Președinte Senat, înregistrat cu nr. 303/18.01.2021.

Art.26. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 115/08.01.2021, privind susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență Asistență medicală generală și Moașe, promoția 2021, la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și de către absolvenții programului de studii universitare de licență Asistență de farmacie, promoția 2021, la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

Art.27. Se aprobă trecerea doamnei Condoiu Cristina cu postul de secretar facultate II (S), de la Compartimentul Gestiune și Dezvoltare Patrimoniu, la Facultatea de Științe Economice și a doamnei Paicu Lucia Nausica cu postul de secretar facultate I (S), de la Facultatea de Științe Economice la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 319/19.01.2021.

Art.28. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu echipa de implementare din cadrul Programului Erasmus+, „Erasmus CHARTER for Higher Education 2021-2027”, pentru perioada 15.01.2021-14.01.2024, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 135/11.01.2021.

Art.29. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, desfășurat în data de 29.01.2021, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 306/19.01.2021, după cum urmează:

  • Turism – Servicii:

– prof. univ. dr. Adrian Gorun;

– prof. univ. dr. George Niculescu.

  • Limba engleză:

– univ. dr. Adrian Gorun;

– univ. dr. Minodora Otilia Simion.

Art.30. Se aprobă încheierea unui nou contract individual de muncă domnului prof. univ. dr. George Niculescu în cadrul proiectului cu titlul Antreprenoriat sustenabil în regiunea Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 321/19.01.2021.

Art.31. Se aprobă prelungirea contractelor individuale de muncă pentru echipa de management și echipa de implementare a proiectului cu titlul UCBECOTECH, cod SMIS 105628, în conformitate de adresa înregistrată cu nr. 131/11.01.2021.

  Art.32. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, cu 50%, pentru studenta Naum I. Amelia Georgiana, programul de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, anul III, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 203/13.01.2021.

Art.33. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea echipei de implementare din cadrul proiectului cu titlul ”F.A.S.T.E.R. – SV Oltenia – F(ormare) A(ntreprenorială) pentru ST(art-up-uri) în E(conomia) R(egiunii) SV Oltenia”, Cod 105243, prin înlocuirea doamnei prof. univ. dr. Lucia Paliu-Popa cu domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, pentru funcția de Expert Coordonator Monitorizare Start-up, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 298/18.01.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

Art.34. Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de licență domnului Cosacu C. Petre, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice, specializarea Drept ID, promoția 2008, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 312/19.01.2021.

Art.35. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiilor de competență lingvistică din cadrul Departamentului Eurolingua, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 274/18.01.2021, după cum urmează:

– Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu (Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică);
– Asist. univ. dr. Iulia Maria Giurea (Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică);
– Conf. univ. dr. Minodora Otilia Simion (Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale și Facultatea de Științe Economice);
– Lect. univ. dr. Adina Maria Paicu (Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale și Facultatea de Științe Economice);
– Asist. univ. dr. Mihaela Georgiana Manasia (Facultatea de Inginerie);
– Lect. univ. dr. Elena Paliță (Facultatea de Inginerie);
– Lect. univ. dr. Oana Maria Păstae – franceză (toate componentele);
– Lect. univ. dr. Elena Paliță – franceză (toate componentele).

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC