HOTĂRÂREA NR. 22
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 07.06.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă menținerea componenței comisiei Programului „Euro 200” la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3664/07.06.2021, după cum urmează:

– Cercet. șt. dr. Vasile Cumpănașu – președinte;

– Ec. Oana Virginia Dediu;

– Jr. Maria Cocolea;

– Ing. Adrian Nicolae Fîcea;

– Ec. Minodora Claudia Bîzoi-Popescu;

– Zglobiu Alexandra Georgiana – student FSEDAP;

– Grigorie Elena Iulia – student FSE.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC