HOTĂRÂREA NR. 25
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 16.06.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2021-2022.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programele de studii universitare de masterat  Managementul calității fabricației și Tehnologii avansate de producere a energiei, sesiunea iulie 2021 (restanțieri), în data de 12.07.2021, conform adresei Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 3789/10.06.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2021, la Facultatea de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3819/11.06.2021, astfel:

  • Pentru programele de studii universitare de licență Managementul energiei și Termoenergetică: 05.07.2021 – 06.07.2021.
  • Pentru programul de studii universitare de licență Tehnologia construcțiilor de mașini: 05.07.2021 – 06.07.2021.
  • Pentru programul de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată: 05.07.2021 – 06.07.2021.
  • Pentru programul de studii universitare de masterat Conducerea avansată a proceselor industriale (sesiune de restanțe): 12.07.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 3852/14.06.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli necesar organizării Festivității de absolvire 2021 și Trainingul Student la UCB 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3861/14.06.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, la data de 31.05.2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 3940/16.06.2021.

Art.7. Se aprobă solicitarea Clubului Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 3640/04.06.2021.

Art.8. Se aprobă actualizarea componenței comisiei de recepție și evaluare a colecțiilor intrate și aflate în gestiunea Bibliotecii Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 3914/15.06.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC