HOTĂRÂREA NR. 27
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 30.06.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Conferinței Științifice Internaționale „Information Society and Sustainable Development” – ISSD 2021, precum și taxele de participare, în conformitate cu adresa Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 4136/25.06.2021.

Art.2. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al doamnei Pîrvulescu Carmena, din funcția de muncitor tipăritor II (M) în funcția de muncitor tipăritor I (M), la Biroul Editură-Multiplicare din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4143/28.06.2021.

Art.3. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al doamnei Bălăceanu Angela, din funcția de muncitor legător II (M) în funcția de muncitor legător I (M), la Biroul Editură-Multiplicare din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4144/28.06.2021.

Art.4. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al domnului Stăncioi Nicolae Grigore, din funcția de muncitor fochist III (G) în funcția de muncitor fochist II (G), la Compartimentul Social, Cămine-Cantine din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4107/25.06.2021.

Art.5. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al domnului Davițoiu Severius Laviniu, din funcția de muncitor fochist IV (M) în funcția de muncitor fochist III (M), la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4108/25.06.2021.

Art.6. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al domnului Rădulescu Gheorghe, din funcția de muncitor electrician II (M) în funcția de muncitor electrician I (M), la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4109/25.06.2021.

Art.7. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al domnului Danciu George, din funcția de administrator patrimoniu III (S) în funcția de administrator patrimoniu II (S), la Compartimentul Administrativ, Tehnic-Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4110/25.06.2021.

Art.8. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al domnului Lăzăroiu Flavius, din funcția de administrator patrimoniu II (S) în funcția de administrator patrimoniu I (S), la Compartimentul Investiții, Achiziții, Monitorizare din cadrul Direcției Generale Administrative, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4142/28.06.2021.

Art.9. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al doamnei Bogdan Florentina, din funcția de administrator patrimoniu II (S) în funcția de administrator patrimoniu I (S), la Departamentul pentru Asigurarea Calității, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4179/29.06.2021.

Art.10. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al doamnei Ciocîrlan Elena Oana, din funcția de administrator patrimoniu III (S) în funcția de administrator patrimoniu II (S), la Departamentul pentru Asigurarea Calității, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4180/29.06.2021.

Art.11. Se aprobă rezultatul examenului de promovare al domnului Țimpea Iulian Alin, din funcția de documentarist debutant (M) în funcția de documentarist II (S), la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4181/29.06.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC