HOTĂRÂREA NR. 37
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 03.08.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Regulamentul privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul universitar 2021-2022.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific (CS), gradul III, poziția 4, studii superioare, în domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, pe perioadă nedeterminată, din Statul de funcții de personal de cercetare la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pentru anul 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5316/27.07.2021, după cum urmează:

 • Comisia de concurs:
  – Lect. univ. dr. Cătălin Peptan – președinte;
  – Prof. univ. dr. George Niculescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Hadrian Gorun – membru;
  – Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte;
  – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
  – Cercet. șt. II Ana Corina Borcoși – membru;
  – Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de asistent cercetare (ACS), poziția 11, în domeniul Științe Administrative, pe perioadă determinată (3 ani), din Statul de funcții de personal de cercetare la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pentru anul 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5316/27.07.2021, după cum urmează:

 • Comisia de concurs:
  – Lect. univ. dr. Cătălin Peptan – președinte;
  – Cercet. șt. II Ana Corina Borcoși – membru;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru;
  – Lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru
  – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 5399/28.07.2021, privind scoaterea la concurs pentru continuare de studii la concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, sesiunea septembrie 2021, a 2 locuri cu taxă la programul de studii universitare de licență Contabilitate și informatică de gestiune.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 5440/29.07.2021, privind scoaterea la concurs pentru continuare de studii la concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, sesiunea septembrie 2021, a 4 locuri cu taxă, astfel:

 • 2 locuri cu taxă la programul de studii universitare de licență Tehnologia construcțiilor de mașini;
 • 1 loc cu taxă la programul de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată;
 • 1 loc cu taxă la programul de studii universitare de licență Managementul energiei.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal de cercetare la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pentru anul 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5544/03.08.2021 și scoaterea la concurs a postului vacant de cercetător științific, gradul III, poziția 6, studii superioare, în domeniul Științe ale Educației, pe perioadă determinată (3ani).

Art.7. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de laborant II (S), la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă nedeterminată, înregistrat cu nr. 5330/27.07.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu încheierea unor noi contracte individuale de muncă pentru echipa proiectului cu titlul „Practică pentru viitor”, POCU/90/6.13/6.14/107888, până la data de 31.03.2022, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 5366/27.07.2021.

Art.9. Se aprobă solicitarea Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare – Biroul Erasmus+, înregistrată cu nr. 5471/02.08.2021, privind nepenalizarea financiară a studentei Păiuși Adina-Maria, pentru neîndeplinirea criteriului de acumulare a creditelor contractate.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC