HOTĂRÂREA NR. 38
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 05.08.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de administrator patrimoniu III (S) la Compartimentul Biblioteci, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 5602/05.08.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de documentarist debutant (S) la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 5614/05.08.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu trecerea domnului prof. univ. dr. Adrian Gorun cu postul de profesor universitar, de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic la Departamentul de Litere și Științele Educației din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, începând cu anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5617/05.08.2021.

Art.4. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea privind creșterile salariale din venituri proprii ce vor fi acordate membrilor Senatului universitar, cu excepția reprezentanților studenților, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 5613/05.08.2021, astfel:

– vicepreședinte – 15%, din salariul normei de bază pe care o deține;
– secretar general – 25%, din salariul normei de bază a postului de lector universitar;
– președinte comisie – 8%, din salariul normei de bază a postului de lector universitar;
– secretar comisie – 7%, din salariul normei de bază a postului de lector universitar;
– senatori – 6%, din salariul normei de bază a postului de lector universitar.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC