HOTĂRÂREA NR. 39
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 10.08.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

         Art.1. Se aprobă rezilierea Protocolului de colaborare, înregistrat cu nr. 1062/16.02.2021, din cauza unor vicii de procedură.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC