HOTĂRÂREA NR. 42
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 15.09.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă cererea domnului lect. univ. dr. Iacob Daniel Chivu, înregistrată cu nr. 6107/06.09.2021, de înscriere la examen în vederea promovării în cariera didactică, pentru postul de conferențiar universitar, poziția 12 din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, cu avizul de legalitate.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC