HOTĂRÂREA NR. 44
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 23.09.2021

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reorganizarea departamentelor din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6500/22.09.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu numirea domnului prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu în funcția de director interimar al Departamentului pentru Asigurarea Calității, până la organizarea concursului, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6511/23.09.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu organizarea unei noi sesiuni de admitere pentru locurile rămase neocupate în cadrul concursului de admitere pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6520/23.09.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a locurilor pentru a doua facultate/specializare an superior, precum și pentru continuare de studii la concursul de admitere pentru anul universitar 2021-2022, cu încadrarea în capacitatea de școlarizare, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6519/23.09.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 6514/23.09.2021, ca promovarea studenților la sfârșitul anului universitar 2020-2021, să se facă cu minimum 30 de credite.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC