HOTĂRÂREA NR. 46
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 30.09.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu repartizarea locurilor bugetate rămase libere la sfârșitul anul universitar 2020-2021, la Facultatea de Inginerie și la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6793/29.09.2021, după cum urmează:

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu redistribuirea locurilor scoase la concurs pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu propunerile facultăților.

Art.3. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerile componentelor privind exmatriculările la sfârșitul anului universitar 2020-2021, precum și înmatriculările în anul universitar 2021-2022 și cele în ani superiori (a doua facultate și continuare de studii).

Art.4. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu exmatriculările la programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II, la sfârșitul anului universitar 2020-2021, de la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.5. Se reavizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu formațiunile de studii pentru anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Inginerie, Facultății de Științe Economice, Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică și al Facultății de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu numirea în funcția de director interimar la Departamentul Inginerie Industrială și Automatică, a domnului ș.l. dr. ing. Alin Nioață, în conformitate cu adresa Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 6719/29.09.2021.

Art.7. Se avizează și se înaintează spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea decanului Facultății de Inginerie, de numire în funcția de prodecan a doamnei conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prelungirea de activitate în anul universitar 2021-2022 a domnului prof. univ. dr. George Niculescu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 6755/29.09.2021.

Art.9. Se aprobă acordarea concediului fără plată doamnei Gorun Elena-Gabriela, cercetător științific III (S) la Institutul de Cercetare a Calității Societății, pentru perioada 01.10.2021-31.12.2021, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 6705/28.09.2021.

Art.10. Se aprobă acordarea concediului fără plată doamnei Loga Raluca-Gabriela, pentru postul de administrator patrimoniu I (S) la Cabinetul Președintelui Senatului universitar, în perioada 01.10.2021-30.09.2022, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 6552/23.09.2021.

Art.11. Se aprobă propunerea ca Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu să renunțe voluntar la calitatea de membru activ/asociat în Adunarea Generală a Asociației „Acasă la Brâncuși”, cu păstrarea calității de membru fondator.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind stadiul îndeplinirii Planului de măsuri pentru creșterea vizibilității și prestigiului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu începerea anului universitar 2021-2022 în format fizic pentru nivelul licență, hibrid la masterat (rămâne la alegerea cadrului didactic dacă va desfășura activități fizic sau online) și online la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC