HOTĂRÂREA NR. 50
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 15.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu redistribuirea a 8 locuri de la programul de formare psihopedagogică, nivelul I-licență la programul de formare psihopedagogică, nivelul II-masterat, rămase neocupate în urma concursului de admitere din sesiunea septembrie-octombrie 2021, în conformitate cu solicitarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, înregistrată cu nr. 7320/15.10.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC