HOTĂRÂREA NR. 6
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 22.02.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă acordarea concediului fără plată doamnei Gorun Elena-Gabriela, cercetător științific III (S) la Institutul de Cercetare a Calității Societății, în perioada 22.02.2021-30.09.2021, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1229/19.02.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea echipei de implementare în cadrul proiectului ”Primul pas către o carieră de succes”, POCU/626/6/13/133105, cu înlocuirea domnului Borcoși Ilie cu doamna Plăstoi Camelia Daniela în funcția de Coordonator activități P1, precum și înlocuirea doamnei Plăstoi Camelia Daniela cu domnul Borcoși Ilie în funcția de Responsabil practică, începând cu data de 01.03.2021, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 1250/22.02.2021.

 

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC