HOTĂRÂREA NR. 61
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 07.12.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu desfășurarea activităților didactice, pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, în sistem hibrid.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de licență/disertație la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare la Facultatea de Inginerie.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de licență/disertație la Facultatea de Științe Economice.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de licență/disertație la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programele de formare psihopedagogică, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.8. Se adoptă și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Planul operațional pentru anul 2022 al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2022-2023.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică pentru anul universitar 2022-2023, în conformitate cu precizarea din cadrul ședinței, ca, pentru candidații care optează pentru programul de studii universitare de licență Drept, fișa de înscriere va conține și o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și master în cadrul Facultății de Inginerie, pentru anul universitar 2022-2023.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat în cadrul Facultății de Științe Economice, pentru anul universitar 2022-2023.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2022-2023, învățământ cu frecvență, în cadrul Facultății de Științe Economice.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și masterat în cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, pentru anul universitar 2022-2023.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, pentru anul universitar 2022-2023.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cifra de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul facultăților, în conformitate cu mențiunea din cadrul ședinței.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cifra de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziția 22, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8728/03.12.2021, după cum urmează:

 •  Comisia de concurs:
  – Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru;
  – Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru;
  – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
  – Conf. univ. dr. Titu Ionașcu – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Constantin Enea – membru;
  – Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru;
  – Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – membru;
  – Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant.

Art.19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziția 20, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8728/03.12.2021, după cum urmează:

 •  Comisia de concurs:
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte;
  – Prof. univ. dr. Adrian Gorun – membru;
  – Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț – membru;
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru;
  – Lect. univ. dr. Rodica Piscupu – membru;
  – Conf. univ. dr. Mirabela Relly Odette Curelar – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Mihaela Manasia – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Ana Maria Dudău – membru;
  – Lect. univ. dr. Sorin Avram Vîrtop – membru;
  – Lect. univ. dr. Claudiu Novac Chiriac – membru;
  – Conf. univ. dr. Otilia Minodora Simion – membru;
  – Prof. univ. dr. George Niculescu – membru supleant;
  – Lect. univ. dr. Rocselana Verdeș – membru supleant.

Art.20. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific (CS), gradul III, poziția 5, din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8732/03.12.2021, după cum urmează:

 • Comisia de concurs:
  – Lect. univ. dr. Cătălin Peptan – președinte;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Hadrian Gorun – membru;
  – C.S. Flavius Cristian Mărcău – membru;
  – Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru supleant.
 • Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte;
  – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
  – C.S. Ana Corina Borcoși – membru;
  – Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant.

Art.21. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de asistent cercetare (ACS), poziția 11, din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, scos la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8732/03.12.2021, după cum urmează:

 •  Comisia de concurs:
  – Lect. univ. dr. Cătălin Peptan – președinte;
  – C.S. Flavius Cristian Mărcău – membru;
  – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru;
  – Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru supleant.
 •  Comisia de soluționare a contestațiilor:
  – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – președinte;
  – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – membru;
  – C.S. Ana Corina Borcoși – membru;
  – Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant.

Art.22. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiilor pentru desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor la programele de studii universitare de masterat, sesiunea februarie 2022, la Facultatea de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8721/02.12.2021, după cum urmează:

 •  Managementul calității fabricației:
  – Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – președinte;
  – Prof. univ. dr. ing. Gabriel Cătălin Iancu – membru;
  – Prof. univ. dr. ing. Ștefan Sorinel Ghimiși – membru;
  – Ș.l. dr. ing. Aurora Cătălina Ianăși – secretar;
  – Ș.l. dr. ing. Alin Nioață – membru supleant;
  – Ș.l. dr. ing. Alin Stăncioiu – secretar supleant.
 •  Conducerea avansată a proceselor industriale:
  – Conf. univ. dr. ing. Florin Grofu – președinte;
  – Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu – membru;
  – Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși – membru;
  – Ș.l. dr. ing. Gheorghe Gîlcă – secretar;
  – Conf. univ. dr. Mădălina Roxana Buneci – membru supleant;
  – Ș.l. dr. ing. Marian Ionescu – secretar supleant.
 •  Tehnologii avansate de producere a energiei:
  – Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – președinte;
  – Prof. univ. dr. ing. Mihai Cruceru – membru;
  – Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu – membru;
  – Ș.l. dr. ing. Adriana Tudorache – secretar;
  – Ș.l. dr. ing. Cristina Felicia Ionici – membru supleant;
  – Ș.l. dr. ing. Lucica Anghelescu – secretar supleant.

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu susținerea examenelor de finalizare a studiilor la programele de studii universitare de licență, din cadrul Facultății de Inginerie, sesiunea februarie 2022 (de restanțe), în perioada 16.02.2022-17.02.2022, conform solicitării înregistrată cu nr. 8720/02.12.2021.

Art.24. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu susținerea examenelor de finalizare a studiilor la programele de studii universitare de masterat, din cadrul Facultății de Inginerie, sesiunea februarie 2022, în data de 25.02.2022, conform solicitării înregistrată cu nr. 8719/02.12.2021.

Art.25. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație, precum și calendarul desfășurării examenului, sesiunea februarie 2022, la programele de studii universitare de masterat Carieră judiciară și Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8730/03.12.2021, astfel:

 •  Comisia:
  – Conf. univ. dr. Titu Ionașcu – președinte;
  – Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;
  – Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru;
  – Conf. univ. dr. Rodica Peptan – secretar;
  – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru supleant;
  – Conf. univ. dr. Constantin Enea – secretar supleant.
 •  Calendarul:
  – 16.02.2022 – 18.02.2022 – înscrierea candidaților;
  – 24.02.2022 – susținerea lucrării de disertație (Carieră judiciară);
  – 25.02.2022 – susținerea lucrării de disertație (Protecția juridică a persoanei și a patrimoniului său).

Art.26. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul privind susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat (sesiune de restanțe), sesiunea februarie 2022, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8731/03.12.2021, după cum urmează:

 •  Pentru programele de studii universitare de licență:
  – 07.02.2022 – 09.02.2022 – înscriere examen de licenţă;
  – 14.02.2022 – Proba 1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Drept IF, Drept ID, AP, RISE, LLE-LLR);
  – 15.02.2022 – Proba 2 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licență (Drept IF, Drept ID, AP, RISE, LLE-LLR).
 •  Pentru programele de studii universitare de masterat:
  – 07.02.2022 – 09.02.2022 – înscriere examen de disertaţie;
  – 16.02.2022 – prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Art.27. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul privind susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat (sesiune de restanțe), sesiunea februarie 2022, la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8786/06.12.2021, după cum urmează:

 •  Pentru programele de studii universitare de licență:
  – 04.02.2022 – 09.02.2022 – înscriere examen de licenţă;
  – 15.02.2022 – Proba 1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  – 16.02.2022 – Proba 2 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licență.
 •  Pentru programele de studii universitare de masterat:
  – 04.02.2022 – 09.02.2022 – înscriere examen de disertaţie;
  – 17.02.2022 – prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Art.28. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 8729/03.12.2021, privind susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Istorie, promoția 2022, la Facultatea de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova.

Art.29. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 8733/03.12.2021, privind susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții programului de studii universitare de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, promoția 2022, la Facultatea de Litere din cadrul Universității din Craiova.

Art.30. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021, corelat cu Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 8761/06.12.2021 și precizarea din cadrul ședinței.

Art.31. Se amână avizarea Execuției Programului Anual al Achizițiilor Publice, la data de 30.09.2021, înregistrată cu nr. 8762/06.12.2021.

Art.32. Se aprobă actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind implementarea sistemului de control intern managerial, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8789/06.12.2021, după cum urmează:

– Președinte – conf. univ. dr. Cornelia Tomescu Dumitrescu – prorector U.C.B.;
– Vicepreședinte – ec. Marian Vintilescu – director general administrativ;
– Membru – prof. univ. dr. George Niculescu – director, Centrul de formare, cercetare și conservare a patrimoniului cultural „Constantin Brâncuși”;
– Membru – prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu – decan, Facultatea de Științe Economice;
– Membru – conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – decan, Facultatea de Inginerie;
– Membru – conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – prodecan, Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică;
– Membru – prof. univ. dr. Monica Delia Bîcă – decan, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale;
– Membru – lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac – director, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
– Membru – prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu – director, Departamentul pentru Asigurarea Calității;
– Membru – prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă – director, Direcția Cercetare, Dezvoltare și Management Proiecte;
– Membru – jr. Maria Cocolea – Compartiment Juridic;
– Membru – ec. Minodora Claudia Bîzoi-Popescu – Secretar șef instituție învățământ superior;
– Membru – jr. Ileana Stănculescu – Compartiment Resurse Umane și Salarizare;
– Membru – Andreea Denisia Rădescu – Departamentul pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare;
– Membru – jr. Adriana Simona Danciu – Compartiment Biblioteci;
– Membru – ing. Dragoș Adrian Rădulescu – Compartiment SSM-SU;
– Membru – jr. George Danciu – Compartiment Administrativ, Tehnic-Întreținere;
– Membru – ec. Daniel Valentin Caragea – Șef serviciu, Serviciul Social;
– Membru – ec. Vasile Cumpănașu – director, Direcția Economică;
– Membru – ing. Nicoleta Iordănescu – Birou Editură-Multiplicare;
– Secretar – Vlăduțu Nicolița.

Art.33. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea înregistrată cu nr. 8806/07.12.2021, privind propunerea de ocupare a postului disponibil de secretar administrativ din cadrul proiectului cu titlul „UCB susține antreprenoriatul social”, POCU/449/4/16/127047, de către  domnul ș.l. dr. ing. Alin Nioață.

Art.34. Se aprobă rezultatele finale ale interviului de selecție a candidaților privind mobilitățile Erasmus+ de practică și studii, desfășurat în data de 22.11.2021, pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa Departamentului de Relații Internaționale și Programe Comunitare, înregistrată cu nr. 8807/07.12.2021.

Art.35. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de administrator financiar debutant (S) la Compartimentul Audit, pe perioadă nedeterminată, înregistrat cu nr. 8809/07.12.2021.

Art.36. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de referent de specialitate debutant (S) la Serviciul Social din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, înregistrat cu nr. 8808/07.12.2021.

Art.37. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, la data de 30.09.2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 8762/06.12.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC