HOTĂRÂREA NR. 62
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 09.12.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul de desfășurare a examenului de absolvire, sesiunea de restanțe, februarie 2022, la programele de formare psihopedagogică, Nivelurile I și II, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8823/07.12.2021, după cum urmează:

– 14.02.2022 – 16.02.2022 – înscriere examen de absolvire;
– 22.02.2022 – susținerea examenului de absolvire.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea de restanțe, februarie 2022, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8825/07.12.2021, după cum urmează:

 •  Pentru programele de studii universitare de licență:
  – 04.02.2022 – 09.02.2022 – înscriere examen de licenţă;
  – 15.02.2022 – Proba 1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală;
  – 16.02.2022 – Proba 2 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licență.
 •  Pentru programele de studii universitare de masterat:
  – 04.02.2022 – 09.02.2022 – înscriere examen de disertaţie;
  – 17.02.2022 – prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu redenumirea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale în Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale „Nicolae Hasnaș”, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8887/08.12.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu înființarea în cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale a „Centrului Universitar de Reabilitare Medicală”, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8886/08.12.2021.

Art.5. Se aprobă achiziționarea periodicelor pentru anul 2022, la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8827/07.12.2021.

Art.6. Se aprobă achiziționarea periodicelor pentru anul 2022, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8829/07.12.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC